KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 30 listopada, 2023   I   10:11:14 AM EST   I   Andrzeja, Maury, Ondraszka
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Informacje polonijne ze świata

Kandydaci do Rady Dyrektorów P-SFUK - lista 15 kandydatów startujących w wyborach 2015

27 lutego, 2015

Komunikat o Dorocznym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym Naszej Unii i Procedurach Wyborczych.

Roczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze P-SFUK odbędzie się w niedzielę, 17 maja 2015 r. o godzinie 14:00 w Polskiej Fundacji Kulturalnej, 177 Broadway, Clark, NJ 07066. Podczas zebrania ogłoszone zostaną wyniki rocznych wyborów. Ponieważ kadencje czterech osób w Radzie Dyrektorów dobiegają końca, cztery miejsca będą dostępne. W związku z tym, czterech kandydatów o najwyższej liczbie głosów zostanie przyjętych na kadencje trzyletnie.

Dnia 16-go lutego 2015 r., Komisja Nominacyjna przekazała Iwonie Podolak, pełniącej funkcję Sekretarza Rady Dyrektorów P-SFUK, nominacje do udziału w wyborach. Zgodnie ze statutem, Komisja Nominacyjna została mianowana przez Przewodniczącego Rady Dyrektorów P-SFUK. W jej składzie znaleźli się: Paul Sosnowski (Przewodniczący), Teofil Lachowicz, Dariusz Pawluczuk, Barbara Wawiórko oraz Małgorzata Wądołowski.

Nominacje otrzymali następujący kandydaci (wymienieni w porządku alfabetycznym):

Elżbieta Baumgartner
Zbigniew Bruks
Andrzej Cierkosz
Małgorzata Czajkowska
John Czop
Tomasz Deptuła
Grzegorz Guziński
Bożena Kajewska-Pielarz
Beata Klar-Jakubowski
Paweł Maciąg
Michael Majcherczyk
Iwona Podolak
Kaja Sawczuk
Rad Smolinski
Robert Truszkowski

BIOGRAFIE KANDYDATÓW >>>

Członkowie, którzy chcieliby zostać dodani do listy kandydatów muszą złożyć petycję. Potencjalny kandydat na stanowisko dyrektora P-SFUK musi wyrazić zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na karcie do głosowania oraz, w razie wyboru, przyjąć powierzoną mu funkcję. Każdy kandydat musi ponadto wyrazić zgodę na weryfikację danych osobowych i historii kredytowej oraz kwalifikować się do otrzymania wiążących gwarancji od firmy ubezpieczeniowej P-SFUK. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów na stanowisko dyrektora są określone w statucie P-SFUK.

W celu uzyskania petycji, potencjalni kandydaci muszą zostać zarejestrowani w P-SFUK. Tylko oryginalne, otrzymane z P-SFUK petycje są ważne – kopie nie będą akceptowane. Zestawy petycji będą dostępne w oddziale przy 100 McGuinness Blvd., Brooklyn, NY, w Centrum Operacyjnym, 9 Law Drive, Fairfield, NJ, oraz w oddziale przy 4147 North Harlem Ave., Norridge, IL. Pytania w sprawie petycji należy kierować do Compliance Departament, numer telefonu: 973-808-3240 wew. 6119. Kompletne petycje wraz z innymi, wymaganymi dokumentami muszą zostać złożone w P-SFUK nie później niż do godz. 19:00, w czwartek 2-go kwietnia 2015 r. w oddziale przy 100 McGuinness Blvd., Brooklyn, NY, w Centrum Operacyjnym przy 9 Law Dr., Fairfield, NJ, lub w oddziale przy 4147 North Harlem Ave., Norridge, Il. Statut P-SFUK wymaga, aby petycja była podpisana przez minimum 500 uprawnionych członków. Jeżeli zostanie stwierdzone, że informacja wymagana od podpisującego petycję jest niepełna lub nieprawidłowa, podpis danej osoby zostanie unieważniony.

Lista wszystkich kandydatów startujących w wyborach zostanie wywieszona do 12-go kwietnia 2015 r. w oddziałach P-SFUK.

Karty do głosowania będą wysłane nie później niż 17-go kwietnia 2015 r. do wszystkich członków kwalifikujących się do udziału w wyborach. Każdy z członków upoważniony jest do jednego głosu, bez względu na liczbę posiadanych kont. Wybory odbędą się poprzez karty do głosowania, z możliwością głosowania drogą elektroniczną. Głosowanie elektroniczne będzie dostępne wyłącznie dla użytkowników bankowości internetowej P-SFUK. Szczegółowe instrukcje głosowania znajdą się na kartach do głosowania. Firma nadzorująca przebieg wyborów musi otrzymać wypełnione karty do głosowania do 12-go maja 2015 r., do godziny 23:59 czasu wschodniego USA.

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.

ABOUT PSFCU: Founded in Brooklyn, NY in 1976, PSFCU is the largest ethnic credit union in the U.S. with more than $2 billion in assets. It offers carefully tailored financial products and services to its 135,000 members and their families throughout the country, mainly through its 20 branches in New York, New Jersey, Illinois and Pennslyvania. Long known for its commitment to the communities it serves, the credit union proudly sponsors and supports countless Polish-American organizations, schools, churches and cultural events that all help make local neighborhoods succeed and thrive.