KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 2 kwietnia, 2023   I   12:45:18 AM EST   I   Franciszka, Malwiny, Władysława
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Informacje polonijne

Program i cele XIII Zjazdu Nauczycieli Polonijnych

29 marca, 2014

Zjazd Nauczycieli Polonijnych - organizowany w Nowym Jorku w dniach 23-26 maja br. przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce pod hasłem: “Nauczyciel polonijny jako przewodnik po świecie w nowej rzeczywistości” - będzie po raz kolejny czasem dialogu polonijnych placówek oświatowych.

Tegoroczny Zjazd podejmować będzie zagadnienia dotyczące nauczyciela, będącego podstawowym ogniwem systemu oświaty. Od nauczyciela bowiem, jego osobowości, umiejętności i przygotowania merytorycznego zależy jakość procesu kształcenia.

Czasy współczesne, wpływ kultury multimedialnej i Internetu stawiają przed nauczycielem polonijnym nowe wyzwania.

Obok wypróbowanych metod nauczania języka, polskich tradycji, obyczajów i tego wszystkiego, co składa się na narodowa tożsamość, co służy podtrzymywaniu więzi z Polska -istotne jest, aby sięgać po nowe metody, narzędzia, techniki. Obok Polski historycznej ukazywać obraz Polski współczesnej.

Zdaniem organizatorów głównym celem doskonalenia i dokształcania nauczyciela jest przygotowanie go do pełnienia funkcji kreatywnego przewodnika.

Nauczyciel polonijny musi bowiem - równolegle do tego, co proponuje szkoła amerykańska (szkoła kraju zamieszkania) - propagować wiedzę o Polsce, jej historii, geografii i języku w sposób jak najbardziej atrakcyjny dla ucznia. Atrakcyjność zajęć, podręczników, spotkań kulturalnych, wreszcie metod i form nauczania gwarantuje zainteresowanie językiem polskim.

Jak zatem skutecznie, ciekawie i nowocześnie uczyć języka polskiego i kultury polskiej w polonijnej szkole? Jak przy dzisiejszych możliwościach technicznych spełniać oczekiwania uczniów i rodziców?

Tegoroczna konferencja ma dostarczyć odpowiedzi na te pytania. Ma umożliwić właśnie tej grupie ludzi, od której zależy edukacja polonijnej młodzieży, wymianę myśli i poglądów dotyczących różnorodnych problemów dydaktycznych, różnorodnych metod kształcenia.

Nawiązanie rzeczowego dialogu nauczycieli polonijnych, wyznaczanie kierunków i standardów nauczania, uwzględnienie roli kultury multimedialnej w procesie kształcenia i jej wpływu na rozwój umysłowy ucznia to podstawowe cele jakie stawiają sobie organizatorzy Zjazdu.

Planowane dwudniowe dyskusje panelowe będą umożliwiały wymianę doświadczeń pedagogiczno-dydaktycznych pomiędzy uczestnikami Zjazdu a wykładowcami z Polski.

Swoje uczestnictwo zadeklarował prof. dr hab. Andrzej Markowski, który rozpocznie Zjazd wykładem inauguracyjnym. Obecny będzie również prof. dr hab. Jan Mazur współpracujący przez wiele lat z CPSD.

Proponowane poniżej bloki tematyczne poprowadzą specjaliści i doświadczeni nauczyciele.

PLANOWANE BLOKI TEMATYCZNE:

 • “Nauczyciel - przewodnik po świecie”
 • “Nauczanie przez teatr”
 • “Mów, pisz - oceniaj i ćwicz”
 • “Polskość – przekaz i zadanie - szkoła centrum kultury, edukacji i integracji społeczności polskiej”
 • “Zainteresuj ucznia uczeniem się”
 • “Kanon literatury dla dzieci i młodzieży”
 • “Logo-sfera - świat słowa, książek, czytanie szansa na uniezależnienie od świata wirtualnego”
 • “Internet - wróg czy asystent polonijnego nauczyciela? O miejscach przyjaznych i niebezpiecznych w sieci”

PREZENTACJE:

 • Prezentacja oferty edukacyjnej IPN
 • Prezentacja serii podręczników Fundacji Gloss

Ponadto organizatorzy pragną zadbać o to, aby uczestnicy Zjazdu mieli okazje do integracji, do wspólnego przeżywania radości związanej z pobytem w” Wielkim Mieście, które nigdy nie śpi”.

Służyć ma temu - zaplanowane na niedzielę - zwiedzanie atrakcyjnych, urokliwych, znanych i nieznanych miejsc Nowego Jorku. Wędrówki po mieście, nazywanym „Wielkim Jabłkiem” na pewno dostarczą niezapomnianych wrażeń, które na długo pozostaną w pamięci uczestników Zjazdu, bo jak powiedział Woody Allen: „Nowy Jork to nie miejsce. Nowy Jork to stan umysłu”.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.