KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 25 stycznia, 2021   I   06:00:30 AM EST   I   Miłosza, Pawła, Tatiany
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Wiadomości polonijne

Dyżur Konsularny w Bostonie, MA - 24 i 25 października 2019

14 października, 2019

Dyżur Konsularny w Bostonie, MA - 24 i 25 października 2019

UWAGA! Nowy Informator Konsularny w USA został wydrukowany w Polonijnej Książce 2019/20, która już jest dostępna za darmo w nowojorskim Konsulacie RP i w tysiącach polskich miejsc w NY, NJ, PA i wkrótce w CT. Zobacz książkę w internecie: www.pol.us

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku uprzejmie informuje o zbliżającym się dyżurze konsularnym w Bostonie.
 

Dyżur odbędzie się 24 i 25 października 2019 r. (czwartek i piątek) w godzinach 9.00-17.00

w sali pod kościołem pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

Our Lady of Czestochowa

655 Dorchester Avenue

Boston, MA 02127

 

Podczas dyżuru TYLKO od zarejestrowanych osób będą przyjmowane wnioski o wydanie paszportu.

Obowiązkowa rejestracja na dyżur prowadzona jest w godzinach:
od poniedziałku do piątku 9:00-15:00, w środy 11:00-17:00
wyłącznie przez Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
pod numerem telefonu:
(646) 237-2122

Uwaga! 14 października br. Konsulat jest nieczynny związku ze świętem Columbus Day obchodzonym w USA.

Do rejestracji proszę przygotować numer PESEL lub podstawowe dane personalne (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców).

 

Każda z osób ubiegających się o wydanie paszportu musi stawić się osobiście i złożyć jeden poprawnie wypełniony wniosek
o wydanie paszportu lub dwa wnioski w przypadku ubiegania się dodatkowo o paszport tymczasowy.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • posiadany polski paszport lub inny dokument potwierdzający obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub potwierdzenie obywatelstwa wydane przez wojewodę);
 • jeżeli paszport utracił już ważność należy okazać inny aktualny dokument ze zdjęciem (np. paszport amerykański, prawo jazdy),
 • w przypadku utraty/zniszczenia paszportu należy wypełnić zawiadomienie o utracie paszportu oraz okazać inny aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem (np. paszport amerykański, prawo jazdy);
 • jedną aktualną fotografięsprawdź, czy Twoje zdjęcie jest zgodne z wymaganiami (dwie fotografie w przypadku ubiegania się o paszport 10 letni oraz tymczasowy),
 • wniosek o odstąpienie od wymogu osobistego odbioru paszportu (wniosek o przesyłkę), chyba że osoba odbierze paszport osobiście w konsulacie

   

  opcjonalnie:

 • polski akt urodzenia (dotyczy obywateli, którzy nie posiadają numeru PESEL oraz dzieci, dla których rodzice wnioskują o pierwszy paszport);
 • polski akt małżeństwa (dotyczy obywateli polskich, którzy zmienili nazwisko na skutek zawarcia związku małżeńskiego);
 • dokument uprawniający do zniżki (legitymacja szkolna, studencka, emeryta, rencisty, osoby niepełnosprawnej).

   

W przypadku ubiegania się przez rodziców o paszport dla dziecka konieczna jest obecność dziecka (powyżej 5 roku życia) oraz obojga rodziców w celu złożenia przez nich podpisów na wniosku o wydanie dziecku paszportu. Przynajmniej jeden rodzic powinien posiadać polski paszport. W przypadku nieobecności jednego z rodziców należy przedstawić jego pisemną, notarialnie poświadczoną zgodę na wydanie dziecku paszportu.

 

WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ PONIŻEJ (należy wydrukować DWUSTRONNIE i wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI).

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU

 

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU - EDYTOWALNY 

 

WNIOSEK O PRZESŁANIE PASZPORTU

 

ZGODA RODZICÓW NA WYDANIE PASZPORTU DLA DZIECKA PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA
(należy uzupełnić wszystkie pola i złożyć podpis w obecności notariusza) 

UWAGA:

Opłata za wydanie paszportu będzie przyjmowana TYLKO w formie Money Order, cashier’s check lub certified check
wystawionego na: CONSULATE GENERAL OF POLAND IN NEW YORK 

Gotówka, czeki personalne ani karty płatnicze nie będą przyjmowane!

OPŁATY KONSULARNE:

 • wydanie paszportu – 132 USD
 • wydanie paszportu dla małoletnich do 13. roku życia – 42 USD
 • wydanie paszportu dla dzieci od 13 do 18 roku życia – 66 USD
 • wydanie paszportu dla uczniów powyżej 18 roku życia, studentów studiów stacjonarnych, emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych – 66 USD (po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki)
 • wydanie paszportu dla osób powyżej 70 roku życia – 0 USD (bez opłaty)
 • wydanie paszportu w zamian za utracony z winy posiadacza ważny paszport – 396 USD
 • wydanie paszportu 10-letniego i paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport – 150 USD

  Opłata za doręczenie paszportu przesyłką kurierską – 12 USD. W przypadku ubiegania się jednocześnie o paszport i o paszport tymczasowy opłata za dwie przesyłki – 24 USD.

  Prosimy o doliczanie opłaty za wysyłkę do opłaty za paszport i wystawianie jednego Money Order na całą sumę (np. 132 + 12 = 144; paszporty dwóch osób z rodziny wspólnie na ten sam adres: 132 + 132 + 12 = 276, etc.).

 

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ