KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 3 marca, 2024   I   10:23:14 AM EST   I   Kingi, Maryna, Tycjana
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Informacje polonijne ze świata

350 rocznica powstania \"Mazurka Dąbrowskiego\"

30 maja, 2007

„Jak Czarniecki do Poznania Wracał się przez morze, Dla ojczyzny ratowania Po szwedzkim rozbiorze.”

14 grudnia 2008 roku przypadnie 350 rocznica wydarzenia, które uwiecznił Józef Wybicki w pieśni Legionów Polskich we Włoszech znanej też jako „Mazurek Dąbrowskiego”. Było to słynne „rzucenie się przez morze” - czyli zimowa przeprawa morska, którą dokonały wojska Rzeczypospolitej pod dowództwem Stefana Czarnieckiego wezwane na pomoc Królestwu Duńskiemu przez Fryderyka III. „Potop szwedzki” pod przywództwem króla Karola X Gustawa zmusił Danię do zawarcia przymierza z Rzeczypospolitą. Przekroczenie cieśniny morskiej pomiędzy Jutlandią a wyspą Als było realizacją zobowiązań sojuszniczych.

ÓwczesnyPrymas, Kanclerz Koronny, Mikołaj Prażanowski, podczas uroczystości żałobnej w Warszawie po śmierci hetmana Stefana Czarnieckiego, w obecności króla Jana Kazimierza wypowiedział te pamiętne słowa: „Czarniecki dał wszystkim wszystko: Królowi-Koronę, Królestwo- Stanom, Obywatelom-Ojczyznę, - On zatartą sławę Narodu podźwignął”.

Henryk Sienkiewicz, napisał w 1907 roku w liście do proboszcza w Czarncy: „trzeba tak wierzyć, w Boską i dziejową sprawiedliwość, taką mieć nadzieję w lepszej przyszłości i tak kochać Ojczyznę, jak wierzył, ufał i kochał Stefan Czarniecki”.

Współcześnie w hymnie narodowym, wspominając bohaterstwo naszychprzodków, śpiewamy takie oto słowa:

„Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla Ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.”

Polacy mieszkający w Danii pragną uczcić to szczególne wydarzenie i osobę hetmana polnego koronnego Stefana Czarnieckiego uroczystą sesją naukową na zamku w Sønderborgu.

Patronat honorowy nad tą uroczystością objął biskup polowy Wojska Polskiego gen. Tadeusz Płoski.

W komitecie jubileuszowym zasiadają:
Prof. Peter Dragsbo i Hans Helmer Christensen - dyrektorzy Muzeum Zamku wSøndeborgu
Jan Prokopek Jensen - burmistrz Søndeborga
Maciej Frankiewicz - zastępca Prezydenta Poznania
Biskup Danii Czesław Kozon
Biskup luterańskiej diecezji Haderslev Niels Henrik Arendt
ks. Jan Zalewski - proboszcz w Haderslev
Stanisław Zadora - przewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą
Roman Śmigielski - przewodniczący Federacji organizacji polsko - duńskich w Danii „Polonia”
Prof. dr hab. Marek Kręglewski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Docent dr. phil. Karl-Erik Frandsen - Uniwersytet w Kopenhadze
Prof. Jerzy Urbanowicz i prof. Antoni Miranowicz - Uniwersytet w Białymstoku
Mgr Henryk Wawrzyk - dyrektor Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie
Prof. dr hab. Janusz Cisek - dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Krzysztof Filipow - dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku
Pastor Lorenz Christensen - przewodniczący Związku Historycznego w Sønderborgu
Zygmunt Fatyga - prezes Towarzystwa Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarncy

Zapraszamy serdecznie wszystkich Polaków w kraju i zagranicą do wzięcia udziału w tych uroczystościach.

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 14 września 2008 roku na adres:

Związek Polaków w Sønderborgu
Przewodnicząca Joanna Wolf

Damager 8
DK-6400 Sønderborg
Denmark

telefon: +45 74 43 00 48
fax: +45 74 43 00 58
http://www.polskforening.org
e-mail: joannamwolf@gmail.com .