KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 23 lutego, 2024   I   10:27:27 PM EST   I   Damiana, Romana, Romany
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Informacje polonijne ze świata

Informacja na temat dyżuru konsularnego w New Britain, Ct w dniu 26 maja 2007

23 maja, 2007

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku uprzejmie informuje, że w dniu 26 maja 2007 r. (sobota) odbędzie się dyżur konsularny w New Britain, Ct, związany z przyjęciem wniosków o wydanie paszportu polskiego od obywateli polskich zamieszkałych w stanach Connecticut i Massachusets.

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku uprzejmie informuje, że w dniu 26 maja 2007 r. (sobota) odbędzie się dyżur konsularny w New Britain, Ct, związany z przyjęciem wniosków o wydanie paszportu polskiego od obywateli polskich zamieszkałych w stanach Connecticut i Massachusets. Wnioski paszportowe będzie można złożyć w oddziale Polsko-Amerykanskiej Federalnej Unii Kredytowej, mieszczącym się przy 46 Broad Street, New Britain, CT, w godzinach od 10.00 do 14.00.

Przypominamy, że każdy z Państwa ubiegających się o wydanie paszportu musi przed urzędnikiem konsularnym stawić się osobiście i przedłożyć 2 poprawnie wypełnione wnioski o wydanie paszportu (wnioski dostępne będą na miejscu) lub 4 wnioski w przypadku ubiegania się dodatkowo o paszport tymczasowy, wraz z ustawowo wymaganymi dokumentami, tzn:
 • dotychczas posiadanym polskim paszportem lub jego notarialnie poświadczoną fotokopią;
 • wypełnionym oświadczeniem o okolicznościach utraty paszportu, w przypadku braku dotychczas posiadanego paszportu;
 • polskim aktem urodzenia;
 • polskim aktem małżeństwa, w przypadku obywatelek polskich, które zmieniły nazwisko na skutek zawarcia związku małżeńskiego;
 • wnioskiem o nadanie numeru PESEL od osób, które go nie posiadają,
 • trzema aktualnymi fotografiami (wykonanymi w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, o wymiarach 3,5 x 4,5cm.) w przypadku ubiegania się o paszport 10 letni, oraz 6 zdjęciami w przypadku ubiegania się o paszport 10 letni i tymczasowy;

W przypadku ubiegania się przez rodziców o paszport dla dziecka konieczna jest obecność dziecka, oraz złożenie przez oboje rodziców podpisów na formularzu oświadczenia wyrażenia zgody na wydanie dziecku paszportu wraz z fotokopią paszportów rodziców. W razie nieobecności jednego z rodziców możliwe jest przedstawienie jego notarialnie poświadczonej zgody na wydanie dziecku paszportu.

UWAGA: Opłata za wydanie paszportu będzie przyjmowana WYŁĄCZNIE w formie money order, cashiers checks lub certified checks wystawione na Consulate General of the Republic of Poland in New York  – gotówka, czeki personalne i karty płatnicze nie będą przyjmowane.

Cennik opłat konsularnych:
 • wydanie paszportu książeczkowego - 125 USD
 • wydanie paszportu w zamian za utracony - 216 USD
 • wydanie paszportu dziecku w wieku od 5 do 16 lat - 64 USD
 • wydanie paszportu tymczasowego dziecku do 5 lat - 48 USD
 • wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport – 16 USD
 • doręczenie paszportu drogą pocztową – 9 USD (W przypadku ubiegania się o paszport 10-letni (lub 5-letni) i tymczasowy, opłata za przesyłkę zwrotną wynosi 18 USD)