KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 25 października, 2021   I   06:07:15 PM EST   I   Ingi, Maurycego, Sambora
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Wiadomości dla Polonii

WYBORY 2007 P-SFUK

28 stycznia, 2007

WYBORY 2007 P-SFUK

Komunikat Prasowy Komisji Nominacyjnej Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej - WYBORY 2007

Komisja Nominacyjna Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej zaprasza wszystkich Członków posiadających doświadczenie w dziedzinie finansów i zainteresowanych ubieganiem się o stanowisko w Radzie Dyrektorów do składania podań. Podania powinny być w języku angielskimi zawierać resume oraz jedną stronę opisującą zainteresowanie kandydata sprawowaniem funkcji dyrektora P-SFUK. Podania muszą być dostarczone do Komisji Nominacyjnej nie później niż godz. 19:00, we wtorek 13-go lutego, 2007 r. pocztą elektroniczną na adres elections@psfcu.net , faksem na numer (973) 808-3217 lub listownie na adres:

Nominating Committee

Polish and Slavic Federal Credit Union
100McGuinness Blvd.
Brooklyn, NY 11222

Aby zapewnić właściwe rozpatrzenie wszystkich zgłoszeń, Komisja Nominacyjna nie będzie brać pod uwagę podań dostarczonych po godz. 19:00,we wtorek 13-go lutego, 2007 r. Komisja zamierza przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami w sobotę, 17-go lutego i w niedzielę, 18-go lutego, 2007 r. Potencjalny kandydat na stanowisko dyrektora P-SFUK musi wyrazić zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na nominacji oraz,w razie wyboru, przyjąć powierzoną mu funkcję. Ponadto kandydat musi być pełnoprawnym członkiem P-SFUK, wyrazić zgodę na weryfikację danych osobowych i historii kredytowej oraz kwalifikować się do otrzymania wiążących gwarancji od firmy ubezpieczeniowej Unii Kredytowej.

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa zaadoptowała kryteria kwalifikacyjne dla członków Rady Dyrektorów. Kryteria te dostępne są na stronie internetowej www.psfcu.com,można je również uzyskać pisząc na adres emailowy elections@psfcu.net lub dzwoniąc pod numer 973-808-3240 ext. 6268.

Aby zapewnić efektywne funkcjonowanie naszej Unii Kredytowej ważny jest wybór przedstawicieli o wysokim poczuciu odpowiedzialności i zainteresowaniu pracą społeczną w Radzie Dyrektorów.

Komisja Nominacyjna:
Joseph Biesiadecki, Myles Edwards, Andrzej Janczyk, Paweł Pachacz, Jolanta Sygnarowicz.