KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 25 października, 2021   I   07:32:48 PM EST   I   Ingi, Maurycego, Sambora
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Wiadomości dla Polonii

Nowy program stypendialny P-SFUK

24 stycznia, 2007

Nowy program stypendialny P-SFUK

Nasza Unia zachęca wszystkich młodych i ambitnych Członków, którzy potrzebują pomocy finansowej by zrealizować swoje akademickie marzenia, aby ubiegali się o stypendia P-SFUK. Podobnie jak w ubiegłym roku, Rada Dyrektorów P-SFUK przyznała aż $300,000 na dwa programy stypendialne na rok 2007.

Pierwszy program, który P-SFUK prowadzi pod patronatem Ligii Unii Kredytowych stanu Nowy Jork (NYSCUL), przeznaczony jest dla uczniów ostatnich klas szkół średnich, rozpoczynających studia wyższe jesienią tego roku.

Kandydaci muszą być członkami P-SFUK i głównymi właścicielami konta w Naszej Unii. Zostaną oni ocenieni na podstawie wyników w nauce, działalności pozaszkolnej i społecznej oraz krótkiej pracy pisemnej na podany temat. Formularze podań są dostępne w oddziałach P-SFUK oraz na stronie internetowej www.psfcu.com .

UWAGA! Termin składania podań przez uczniów szkół średnich upływa z dniem 15 lutego 2007! Podania muszą zostać złożone w oddziałach Unii Kredytowej w celu weryfikacji członkostwa. Po weryfikacji wszystkie kwalifikujące się podania zostaną wysłane do NYSCUL. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się po uzyskaniu przez P-SFUK rezultatów z NYSCUL.

Wniosek o stypendium NYSCUL jest dostępny tutaj.

Drugi program jest autonomicznym programem P-SFUK i obejmuje studentów szkół wyższych uczęszczających na zajęcia zarówno na poziomie undergraduate jak i graduate. Podobnie jak w programie pierwszym, kandydaci muszą być członkami P-SFUK i głównymi właścicielami konta w Naszej Unii. Stypendia tego programu będą przyznawane przez Komisję Stypendialną w oparciu o wyniki w nauce, osiągnięcia pozaszkolne i zaangażowanie w działalność organizacji polonijnych.

Wnioski o stypendium w ramach tego programu dostępne będą na stronie internetowej Unii: www.psfcu.com oraz we wszystkich oddziałach od dnia 1 lutego br.

Życzymy powodzenia wszystkim ubiegającym się o stypendia!