KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 26 lutego, 2021   I   06:59:22 AM EST   I   Bogumiła, Eweliny, Mirosława
  1. Home
  2. >
  3. OCHRONA PRYWATNOŚCI

Ochrona Prywatności Poland.us

10 grudnia, 2005

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Uwagi ogólne dotyczące prywatności na www.Poland.US
AMERYKAŃSKI PORTAL POLAKÓW - www.Poland.US (PORTAL) zapewnia dostęp do jak najbardziej aktualnej i największej ilości informacji i usług poprzez Internet (on-line). Szanujemy przy tym prawo do prywatności użytkowników. Korzystanie z PORTALU odbywa się zawsze przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę ich prywatności. To użytkownik PORTALU decyduje jak długo chce pozostać anonimowy. Niektóre jednak serwisy PORTALU, aby z nich bezpiecznie i skutecznie korzystać, wymagają logowania (podania pewnych danych użytkownika). PORTAL uprzedza użytkowników, że w przypadku korzystania z niektórych usług oferowanych na PORTALU proszeni oni będą o podanie określonych informacji osobistych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez PORTAL zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Rodzaje gromadzonych informacji
Użytkownicy mogą być proszeni o podanie pewnych, ale tylko niezbędnych informacji osobistych, kiedy będą chcieli korzytać z bogatej oferty usług PORTALU, w tym np. serwisu matrymonialnego, serwisu ogłoszeniowego, uczestnictwa w pogawędkach internetowych, wyrażania swoich opinii drogą on-linie, rezerwacji imprez polonijnych, uczestniczyć będą we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych czy loteriach organizowanych przez PORTAL, itp. Do podstawowych danych osobistych zaliczyć należy: e-mail użytkownika jego login i hasło. Dodatkowo przy bardziej zaawansowanych serwisach, a w szczególności dotyczy to zakupów drogą on-line, korzystania z płatnych usług internetowych, opłat serwisowych, itp. gromadzone są dane osobiste typu: imię, nazwisko, adres, telefon, itp. Podanie informacji osobistych może także dotyczyć zgłaszania PORTALOWI problemów związanych z jego korzystania. PORTAL zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji. PORTAL, ze względu na bezpieczeństwo użytkowników, nie gromadzi i nie przechowuje na swoich serwerach żadnych danych finansowych wynikających z wszelkiego rodzaju transkacji on-line. Dodatkowo w celach marketingowych oraz technicznych PORTAL, poprzez system logowania, gromadzi adresy IP użytkowników. PORTAL zbiera również informacje o użytkownikach za pomocą tzw. "cookies". Serwery PORTALU zapisują "cookies" na dysku komputera użytkownika.

Wykorzystywanie zgromadzonych informacji
Ogólnie "zapisanie się" do jednego lub więcej serwisów PORTALU wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem. Informacje podane w formularzu są przez PORTAL wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z użytkownikami, do optymalnego korzystania z danego serwisu oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez PORTAL treści do potrzeb i zainteresowań użytkowników, czyli po to, aby dostarczać informacje i serwisy, których rzeczywiście oni potrzebują. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez PORTAL z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa amerykańskiego. W związku z tym, że PORTAL zapewnia użytkownikom wiele bezpłatnych serwisów, musi on pokryć część kosztów związanych z prowadzeniem tej działaności. PORTAL w tym celu udostępnia użytkownikom wiedzę o usługach i produktach podmiotów trzecich (reklamodawców). Odbywa się to również z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa danych osobistych. PORTAL nigdy nie przekazuje list e-mailowch czy adresowych użytkowników podmiotom trzecim, bez zgody użytkownika. Zatem poszerzanie wiedzy na temat zachowań użytkowników służy tym samym lepszemu gospodarowaniu powierzchnią reklamową, a w konsekwencji emitowaniu danych reklam w zależności od zainteresowań użytkowników. PORTAL zawiera jednak szereg serwisów (w tym Komentarze, Ogłoszenia Drobne, Chat, Forum, itp.), w których wprowadzane przez użytkownika treści (np. opinie, pytania, itp.) stają się publicznie dostępne. Użytkownik może publikować swoje treści w tych serwisach jedynie po dokonaniu autoryzacji i sam decyduje o tym, jak mają one być podpisywane. Natomiast dane dotyczące IP użytkowników wykorzystywane są m.in. do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Mechanizm "cookies" ułatwia i przyspiesza korzystanie z PORTALU danemu użytkownikomi. Mechanizm ten jest bezpieczny i pozwala PORTALOWI bardziej ukierunkować serwis zgodnie z zainteresowaniami użytkownika. Praktycznie każda przeglądarka interentowa ma wbudowany mechanizm do włączenia lub wyłączenia "cookies" oraz ich wymazania z dysku komputera użytkownika.

Przekazywanie informacji
Tak więc, jak wynika z powyższych punktów PORTAL gromadzi informacje osobiste o użytkownikach wyłącznie dla własnego użytku i w celu dostosowania serwisów PORTALU do potrzeb użytkowników. Jakiekolwiek przekazywanie tych informacji podmiotom trzecim ma charakter wyjątku i odbywa się po uzyskaniu uprzedniej zgody użytkownika, albo jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w przypadkach określonych poniżej. PORTAL zastrzega sobie prawo przekazywania, po uprzednim poinformowaniu użytkownika, informacji osobistych ich dotyczących w sytuacjach, gdy jakiekolwiek usługi czy produkty będą oferowane przez PORTAL we współdziałaniu z innymi podmiotami, w tym sponsorami. PORTAL ma także prawo przekazywać informacje o użytkownikach aktualnym i potencjalnym partnerom, aktualnym i potencjalnym reklamodawcom, ale tylko w postaci zintegrowanej charakteryzującej populację użytkowników PORTALU, a nie indywidualnego użytkownika.

Ochrona danych osobowych podczas transmisji
Logowanie się do serwisów PORTALU oraz wypełnienie formularzy przez użytkowników w PORTALU realizowane są poprzez protokóły SSL, tzw. szyfrowane połączenia, które praktycznie uniemożliwiają ingerencję osób trzecich w dane osobiste wysyłane do i od PORTALU.

Zagwarantowanie prawa wyboru dla użytkownika
Prawo wyboru PORTALU daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać o sobie informacje. Większość naszych serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi i serwisy wymagają zapisania się. Zapisanie się do PORTALU jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil w całości lub części. Jeżeli jednak takie dane (lub ich część) są niezbędne do świadczenia danego serwisu - wówczas usunięcie lub poprawienie danych może być równoważne z rozwiązaniem umowy o świadczeniu danej usługi przez PORTAL.

Użytkownicy w wieku poniżej lat 16

Użytkowników, którzy nie ukończyli jeszcze szesnastego roku życia, przed rejestracją lub przesłaniem jakichkolwiek swoich danych osobowych prosimy o uzyskanie zgody ich rodziców lub opiekunów.

Postanowienia dodatkowe

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty PORTALU powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tych stronach. PORTAL jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. PORTAL zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z PORTALU jak najbezpieczniejszym dla użytkowników. PORTAL zwraca uwagę użytkownikom, że są oni samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów dających dostęp do osobistych części PORTALU, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internetu odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez użytkownika. Należy również zwracać uwagę na fakt, że w przypadku korzystania za pośrednictwem PORTALU, z informacji udostępnianych przez inne firmy, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko użytkownika. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania niniejsze porozumienie, a użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się polityką prywatności danej firmy. PORTAL nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez użytkownika z PORTALU w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu. PORTAL zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego dokumentu. Korzystanie przez użytkownika z PORTALU po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailem: privacy@poland.us