KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 21 kwietnia, 2024   I   02:40:07 PM EST   I   Jarosława, Konrada, Selmy
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Polska TV w USA

Zarządy Pekao i BPH podpisały plan podziału

16 listopada, 2006

Zarządy Banku Pekao SA i Banku BPH SA informują, że dnia 15 listopada 2006 roku, Rady Nadzorcze obydwu banków zaaprobowały, a Zarządy podpisały plan podziału Banku BPH SA w drodze przeniesienia części majątku Banku BPH SA, w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do Banku Pekao SA.

Integracja banków realizowana w drodze podziału BPH jest zgodna z postanowieniami porozumienia z dnia 19 kwietnia 2006 roku, zawartego pomiędzy Ministerstwem Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a UniCredit, w sprawie integracji działalności bankowej w Polsce.

Podział będzie także podlegał zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenia Pekao i BPH Komisję Nadzoru Bankowego oraz inne właściwe władze polskie.

Jedną z pierwszych korzyści, wynikających z tego procesu integracyjnego, będzie powiększona sieć bezpłatnych bankomatów należących do obydwu banków. Klienci Pekao i BPH będą odtąd mogli nieodpłatnie korzystać aż z 2 855 bankomatów na terenie całego kraju. Jutro rusza wspólna kampania reklamowa w mediach (przykład reklamy w załączeniu).

Obydwa Banki są głęboko zainteresowane tym, aby proces ich integracji przebiegał z korzyścią dla wszystkich uczestników rynku: klientów, pracowników, akcjonariuszy, oraz społeczeństwa.

Następnym krokiem będzie wystąpienie przez Bank Pekao SA oraz Bank BPH SA do Komisji Nadzoru Bankowego z wnioskiem o zaaprobowanie formalnej integracji.

Ostateczne, formalne sfinalizowanie transakcji planowane jest na rok 2007.