KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 23 kwietnia, 2024   I   07:47:26 AM EST   I   Ilony, Jerzego, Wojciecha
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Polska TV w USA

Doradcy Finansowi Xelion poszerzają swoją ofertę

16 listopada, 2006

Doradcy Finansowi Xelion poszerzyli swoją ofertę o kolejny fundusz akcji spółek o małej i średniej kapitalizacji - AIG FIO Małych i Średnich Spółek oraz o 6 nowych funduszy zagranicznych Franklin Templeton Investments.

Fundusz akcji spółek o małej i średniej kapitalizacji - AIG FIO Małych i Średnich Spółek uzupełnia dotychczasową ofertę Xelion dotyczącą tego segmentu rynku, w skład której wchodzą: ING Małych i Średnich Spółek FIO oraz Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO. Fundusz AIG FIO Małych i Średnich Spółek będzie lokował, od 70 do 100 proc. wartości aktywów, w dopuszczone do obrotu regulowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Polski akcje spółek małej i średniej wielkości, których udział w indeksie WIG nie przekracza 2 proc.

- Wprowadzeniu funduszu do oferty Xelion towarzyszy dobra passa na giełdzie dla funduszy inwestujących w ten segment rynku. Oczekujemy, że tak jak w tym roku, tak i w pierwszej połowie przyszłego roku, segment małych i średnich spółek będzie rósł zdecydowanie szybciej niż segment dużych spółek - mówi Tomasz Rzeski, Kierownik Zespołu Produktów Inwestycyjnych w firmie Xelion. Doradcy Finansowi.

Dodatkowo oferta Xelion została poszerzona o 6 nowych funduszy zagranicznych Franklin Templeton Investments. Dwa z nich to otwarte fundusze sektora nieruchomości światowych Franklin Global Real Estate (USD) Fund oraz Franklin Global Real Estate (EURO) Fund. Krajowemu inwestorowi dają one możliwość partycypowania we wzrostach na światowych rynkach nieruchomości. Fundusze inwestują w trusty specjalizujące się w inwestowaniu w nieruchomości oraz w inne podmioty, które w swojej podstawowej działalności koncentrując się na rynku nieruchomości m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, Francji, Hong Kongu, Singapurze i Afryce Południowej. Fundusze te inwestują w euro oraz w dolarze amerykańskim.

Cztery kolejne fundusze Franklin Templeton Investments wprowadzane do oferty Doradców Finansowych Xelion to produkty oparte na instrumentach dłużnych. Dwa z nich to produkty oparte na obligacjach wysokodochodowych denominowanych zarówno w euro, jak i dolarze amerykańskim - Franklin High Yield Fund oraz Franklin High Yield (Euro) Fund, charakteryzujące się wyższym potencjałem wzrostu wartości ale i wyższym ryzykiem inwestycyjnym. Dwa kolejne to fundusze bezpieczne nastawione na maksymalizowania zwrotu z dochodu odsetkowego, aprecjacji kapitału oraz dodatnich różnic kursowych - Templeton Global Total Return Fund oraz Templeton European Total Return Fund. Fundusze te inwestują przede wszystkim w papiery dłużne o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz w waluty. Wśród największych pozycji w portfelu funduszu znajdują się papiery dłużne wyemitowane w Indonezji, Korei Południowej oraz Szwecji, jak również inwestycje w japońskiego jena, południowo-koreańskiego wona, indyjską rupię i szwedzką koronę.

- Nowe fundusze Franklin Templeton doskonale uzupełniają dotychczasową ofertę firmy Xelion w zakresie funduszy lokujących aktywa na rynkach zagranicznych, w skład której wchodzi obecnie ponad 60 produktów dostępnych za pośrednictwem Doradców Finansowych Xelion - dodaje Tomasz Rzeski.

***

Firma Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. powstała w 2003 r. z inicjatywy Banku UniCredito Italiano S.p.A - właściciela UniCredit Xelion Banca we Włoszech oraz Banku Pekao S.A. i Banku BPH S.A. Xelion poprzez ogólnopolską sieć 250 mobilnych Doradców Finansowych oferuje produkty inwestycyjne, transakcyjne, ubezpieczeniowe i kredytowe 21 instytucji finansowych. Xelion jako pierwsza firma doradztwa finansowego udostępniła swoim Klientom konto, przez które można m.in. dokonywać przelewów i śledzić aktualną wysokość aktywów ulokowanych w produktach inwestycyjnych. Klient posiada dostęp do konta i wszystkich produktów poprzez Internet, Call Center oraz swojego osobistego Doradcę. Doradcy Finansowi Xelion spotykają się z Klientami w dowolnym miejscu i czasie; również w weekendy. Doradcy są wspierani przez pierwszy w Polsce elektroniczny system klasy CRM, który pomaga dobrać Klientowi odpowiednie produkty i kontrolować zainwestowane oszczędności. Firma Xelion. Doradcy Finansowi kieruje swoją ofertę do Klientów zamożnych, czyli posiadających przynajmniej 100 tys. zł aktywów. Według szacunków Xelion takich osób jest w Polsce ponad 500 tys., a ich liczba rośnie o ok. 10-15% rocznie.

Artur Niewrzędowski
Public Relation Manager