KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 25 kwietnia, 2024   I   10:06:12 AM EST   I   Jarosława, Marka, Wiki
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Polska TV w USA

Solidne podstawy do integracji

15 listopada, 2006

Grupa Banku Pekao SA osiągnęła w ciągu 9 miesięcy 2006 roku zysk netto w wysokości 1 miliarda 321 milionów złotych, czyli o 17% wyższy niż w tym samym okresie 2005 roku. Tylko w III kwartale Bank wypracował 456 mln zł zysku netto. Bank pokazał wysoką jakość przychodów, które wzrosły ogółem o 5,3% rok do roku oraz znakomitą kontrolę kosztową. Wysoka zyskowność jeszcze się poprawiła z ROE 21% oraz wskaźnikiem kosztów do dochodów na poziomie 50,2%.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami International Financial Reporting Standards (IFRS), skonsolidowane wyniki Grupy Banku Pekao SA osiągnięte przez dziewięć miesięcy 2006 roku są następujące:
• Skonsolidowany zysk netto wyniósł 1321 milionów zł, czyli o 17% więcej niż w analogicznym kwartale 2005 roku;
• Wynik operacyjny netto wyniósł 1718 mln zł, czyli o 11,5% więcej niż przed rokiem;
• Przychody wyniosły 3450 mln zł i były o 5,3% wyższe niż rok wcześniej;
• Koszty działania Banku wyniosły 1732 mln zł i były o 0,3% niższe niż rok wcześniej.

Grupa Banku Pekao SA prezentuje stały silny wzrost wynikający ze sprawdzonego modelu biznesowego.

Grupa Pekao odnotowała silny wzrost zysku netto (o 17% rok do roku), przy zysku z działalności operacyjnej wyższym o 11,5%. Potwierdza to zdolność Grupy do budowania trwałego i powtarzalnego wyniku finansowego. Efektywność i zyskowność Grupy jest wysoka – wskaźnik kosztów do dochodów spadł do 50% a zwrot na aktywach (ROE) wzrósł do 21%.

Grupa osiągnęła solidny przyrost przychodów o 5,3% rok do roku, napędzany przez silny wzrost przychodów z opłat i prowizji (+24,2%). Struktura przychodów nadal się poprawiała – przychody z opłat i prowizji stanowią 40% ogółu przychodów.

Oszczędności klientów ogółem w czerwcu 2006 roku wyniosły prawie 68 mld złotych, co oznacza wzrost o 9% rok do roku. Nastąpił on dzięki szybkiemu rozwojowi funduszy inwestycyjnych i depozytów firm. Wartość funduszy inwestycyjnych przekroczyła 21 miliardów złotych, co oznacza wzrost o 16,8% rok do roku. Depozyty firm w porównaniu do ubiegłego roku urosły o 16,1%.

Grupa Banku Pekao SA zaprezentowała wzrost portfela kredytów (o 8,5% rok do roku). wypracowany zarówno przez kredyty korporacyjne (+4%) jak i detaliczne (+22,6%). Głównymi czynnikami wzrostu kredytów detalicznych były kluczowe produkty – Pożyczka Ekspresowa oraz złotowy kredyt hipoteczny.

Wolumen bardzo popularnej Pożyczki Ekspresowej osiągnął wartość prawie 2,1 miliarda złotych, przy 970 milionach złotych rok temu. Bank Pekao SA kontynuuje sprzedaż wyłącznie złotowych kredytów hipotecznych – wzrosła ona o 38, 1% rok do roku. Jednocześnie wartość wolumenu wszystkich hipotecznych kredytów złotowych wzrosła o 43%. W końcu września łączna wartość złotowych kredytów hipotecznych będących w obrocie sięgnęła 4,2 mld zł.

Koszty były pod kontrolą i spadły o 0,3%. Współczynnik kredytów nieregularnych spadł do 12,5%, a koszt ryzyka uległ dalszej poprawie do 0,63%.

– Odnotowując znakomite wyniki i stały wzrost we wszystkich liniach biznesowych, jesteśmy gotowi do skupienia się na procesie integracji z Bankiem BPH i do zbudowania pozycji lidera rynku – komentując wyniki Banku powiedział Jan Krzysztof Bielecki, Prezes Zarządu Banku Pekao SA. – Jestem przekonany, że wszyscy nasi interesariusze – klienci, inwestorzy, udziałowcy i pracownicy – odniosą korzyści w wyniku tego procesu.

– Świetne wyniki potwierdzają, że nasi ludzie podjęli dodatkowy wysiłek pracując jednocześnie nad bieżącą działalnością biznesową oraz procesem integracji z Bankiem BPH – powiedział Luigi Lovaglio, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych. – Prezentując wysoką jakość i powtarzalną strukturę przychodów, jesteśmy dobrze przygotowani do udziału w najlepszej fuzji bankowej w Europie Środkowo-Wschodniej.