KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 23 czerwca, 2024   I   11:38:46 PM EST   I   Albina, Wandy, Zenona
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Polska TV w USA

Zmiana Prawa bankowego

21 października, 2006

W związku z nowelizacją polskiego Prawa bankowego Grupa UniCredit opublikowała następującą informację prasową:

Wczoraj weszły w życie zmiany polskiego Prawa bankowego zezwalające na podział banków przez wydzielenie. W związku z tym, zgodnie z Umową z polskim rządem, UniCredito Italiano S.p.A. zamierza przeprowadzić integrację swojej działalności bankowej w Polsce przez podział Banku BPH S.A. wydzielając części jego majątku do Banku Pekao S.A. w zamian za akcje Banku Pekao S.A., które obejmą akcjonariusze Banku BPH S.A.

Kolejnym krokiem, jaki podejmie UCI będzie przedstawienie MSP raportu dotyczącego części majątku pozostającej w BPH. W dalszej kolejności, realizacja procesu integracji wymagać będzie przeprowadzenia przez odpowiednie organy Banku BPH S.A. i Banku Pekao S.A. procedur przewidzianych w przepisach polskiego prawa bankowego.

Dzisiaj przedstawiciele MSP i UCI spotkali się w celu omówienia kolejnych etapów i postępu transakcji.

Robert Moreń
Rzecznik Prasowy
Bank Pekao SA