KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 17 stycznia, 2022   I   02:24:11 AM EST   I   Antoniego, Henryki, Mariana
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Fotoreportaże polonijne

Polska Szkoła Świętego Stanisława Kostki pod Patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wallington, NJ

Sr. Jadwiga Zaremba, Polska Szkoła w Wallington, NJ     02 czerwca, 2021

Polska Szkoła Świętego Stanisława Kostki pod Patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wallington, NJ
Młodzież naszej szkoły odbiera nagrody w Konsulacie RP. May 21, 2021

W sobotę, 22 maja, odbyły się uroczyste obchody 40-lecia działalności Polskiej Szkoły im. św. Stanisława Kostki pod patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wallington, NJ.

Szkoła im. św. Stanisława Kostki została założona w październiku 1980 r. z inicjatywy ks. Felixa R. Marcinika, ówczesnego wikariusza parafii. Ks. Felix Marciniak na nowo powrócił do tejże parafii w roku 1998, i jako proboszcz wtedy uznał że szkoła potrzebuje wielu zmian które powoli zostały dokonane.

Jubileuszowe obchody zainagurowane zostały uroczystą Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Ks. Kanonika Feliksa Marciniaka, współzałożyciela szkoły, a obecnie proboszcza parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Wallington razem z kapłanami: ks. Stevenem D’Andrea – wikariuszem parafii, ks. Tadeuszem Mierzwą PhD – moderatorem szkoły, ks. dr. Antonym Mastroeni – profesorem Seton Hall University oraz diakonem Krzysztofem Pawlikiem. Podczas homilii ks. Tadeusz przybliżył wiernym historię powstania szkoły, a także zachęcał młodzież oraz dzieci do kultywowania polskich tradycji w szkole i poza nią. Wyraził też wdzięczność wobec tych, którzy byli inicjatorami powstania szkoły.

Siostra Jadwiga Zaremba, obecny dyrektor szkoły przywitała serdecznie Panią prezes Marię Pażdzior, Prezesa Polskich szkół na stan New Jersey oraz Pensylwanię oraz wyraziła wdzięczność pod adresem Pani Prezes CPSD Doroty Andraki za opiekę nad naszą szkołą w okresie pandemii. Pani Maria Pażdzior, wręczyła dyplomy zasłużonym Nauczycielom . Siostra Jadwiga w słowie powitalnym podziękowała Księdzu Proboszczowi za jego troskę o szkołę a także Mederatorowi szkoły Ks. Tadeuszowi Mierzwa, PhD, za jego współpracę z gronem pedagogicznych oraz pomoc szkole, a także skierowała słowa wdzięczności pod adresem Rodziców za ich zaufanie do naszej szkoły wyrażone w zapisywaniu swoich synów i córek do naszej szkoły a także wyraziła radość z licznej obecności uczniów na jubileuszowej uroczystości szkoły.

W jubileuszowych obchodach jubileuszu Szkoły wzięły udział przedstawicielki Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej: Irena Zagaja – asystentka dyrektora wykonawczego PSFCU Bogdana Chmielewskiego, CEO, oraz Regina Koziel – menadżer oddziału w Wallington. Unia Kredytowa PSFCU od wielu lat jest sponsorem wspierającym szkołę w Wallington.

W programie uroczystości przewidziane było także odczytanie nazwisk uczniów, którzy otrzymali wyróżnienia za solidną naukę, otrzymując dyplomy ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej.

21 Maja odebranie nagród przez młodzież naszej szkoły w Konsulacie w Nowym Jorku za udział w konkursie. Nagrody wręczał studentom Konsul Mateusz Gmura.

W Polskiej Szkole Świętego Stanisława Kostki w Wallington dzieci oraz młodzież przygotowała plakaty na 40-lecie szkoły otrzymywała nagrody za udział w konkursie na najlepiej przygotowany plakat z okazji jubileuszu szkoły.

Śr. Jadwiga Zaremba, Polska Szkoła w Wallington, NJ