KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 29 lutego, 2024   I   05:01:58 PM EST   I   Lecha, Lutomira
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Fotoreportaże polonijne

Kościuszko - nowoczesny bohater Polski, Francji i Stanów Zjednoczonych

26 marca, 2014

W tym roku przypada 220. rocznica wybuchu Insurekcji Kościuszkowskiej.

Większość przypadkowo zapytanych osób okrasiłaby Tadeusza Kościuszkę jako polskiego bohatera narodowego i przywódcę Insurekcji. Może, niektórzy pamiętaliby, że walczył o wolność Stanów Zjednoczonych i był honorowym obywatelem Francji. Bardzo niewielu okrasiłoby go jako republikanina i utalentowanego inżyniera wojskowego.

Jest twórcą Aktu Powstania Krakowskiego, który można postawić w rzędzie najważniejszych aktów prawnych nowożytnego świata obok Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych i Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela.

W poniedziałek, 24 marca, 2014 r. na krakowskim Rynku Głównym, w miejscu złożenia przysięgi na wierność Narodowi Polskiemu, odbyły się rocznicowe uroczystości.

"Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka Syna Jego."

Rekonstrukcję przysięgi Tadeusza Kościuszki na Rynku Głównym, przygotowali słuchacze Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki z Wrocławia.

Obok władz Krakowa na płycie Rynku stanęli, Członkowie Komitetu Kopca Kościuszki i Fundacji im. Tadeusza Kościuszki, Harcerze Chorągwi Krakowskiej ZHP, profesorowie i studenci Politechniki Krakowskiej, której patronem jest Tadeusz Kościuszko oraz uczniowie kościuszkowskich szkół, delegacje miast i miasteczek związanych z osobą Naczelnika i Żołnierze.

Na Zamku Królewskim na Wawelu otwarto okolicznościową wystawę pamiątek po Tadeuszu Kościuszce.

W sobotnie słoneczne przedpołudnie na płycie rynku spotkało przeszło 1,000 harcerzy Chorągwi Krakowskiej ZHP im. Tadeusza Kościuszki.

Krakowskie uroczystości poprzedziła sesja naukowa zorganizowana przez Polską Fundację Kościuszkowską i Muzeum Niepodległości w Warszawie. W panelu "WSZECHNICY KOŚCIUSZKOWSKIEJ" uczestniczyli:

  • Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski - Racławice w interpretacji Artura Śliwińskiego
  • Prof. dr hab. Tadeusz Rawski - Bitwa racławicka i jej konsekwencje
  • Mgr Robert Springwald - „Akt Krakowski Insurekcji” i jego republikańskie korzenie
  • Dr Leszek Marek Krześniak - Poetycki obraz bitwy racławickiej

Zapraszamy także do udziału w uroczystościach, które 4 kwietnia (piątek), o godz. 12:00 odbędą się przy pomniku Bartosza Głowackiego w Racławicach.

Zobacz też:

Tekst i fot: Robert Springwald