KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 19 maja, 2022   I   07:40:40 AM EST   I   Celestyny, Iwony, Piotra
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Fotoreportaże polonijne

Historyczne spotkanie z ewangelią w Krakowie

25 października, 2012

BMW czyli Bliżej, Mocniej, Więcej - Ewangelia na stadionie Cracovii
BMW czyli Bliżej, Mocniej, Więcej - Ewangelia na stadionie Cracovii

BMW czyli Bliżej, Mocniej, Więcej - Ewangelia na stadionie Cracovii

Od miesięcy ponad 50 wspólnot religijnych działających w Krakowie pod protektorem ks kardynała Stanisława Dziwisza Krakowie przez wiele miesięcy przygotowywało wielkie spotkanie z Ewangelią.

I 20 października stało się - mieszkańcy Krakowa mieli wyjątkową okazje uczestniczenia w historycznej ewangelizacji na piłkarskim stadionie KS Cracovia.

Spotkanie na stadionie nie było typową masową imprezą czy festynem jakich wiele - było przede wszystkim osobistym spotkaniem człowieka z Bogiem.

„Jest jedna twarz tej akcji, twarz Jezusa Miłosiernego” – mówił bp Grzegorz Ryś biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji.

Dzień Pierwszy – Modlitwa ekumeniczna

Pierwszy dzień odbył się w duchu ekumenicznym. Przedstawiciele Kościoła Katolickiego, Luterańskiego i Prawosławnego.
wspólnie czytali ewangelii, nauczali i modlili za miasto Kraków.

Puste krzesełka na widowni stadionu są wyzwaniem dla Kościoła. Zauważył to ks. biskup Ryś zachęcając wszystkich, by ponowili zaproszenia i przyprowadzili znajomych. Nawet w tym dostrzegł jednak dobre oznaki:
- Najwięcej pustych miejsc jest sektorach VIP. To znaczy, że ludzie kościoła krakowskiego chcą zajmować miejsca ostatnie, a nie pierwsze – mówił bp Ryś. – A to znaczy, że ewangelia działa – zaznaczył.

Był z nami przywitany owacją ks. Kardynał Franciszek Macharski.

Dzień drugi – wyznanie wiary i pokuta.

Niech nie będzie tutaj nikogo, kto nic nie zrobi” - zachęcał bp Grzegorz Ryś.

W sobotę organizatorzy połączyli spotkanie wielu tysięcy ludzi z indywidualnym spotkaniem Boga z człowiekiem. Było to publiczne głoszenie podstawowych prawd wiary, a jednocześnie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, rozmowy lub modlitwy wstawienniczej.
Na stadionie do dyspozycji uczestników było ponad 150 księży. Natomiast ci, którzy nie mogli skorzystać z tego sakramentu lub nie byli na to jeszcze gotowi, mogli porozmawiać z duchownym lub z wolontariuszami i doradcami, a także wspólnie z nimi się pomodlić.

Dołączył do nas ks. kardynał Stanisław Dziwisz, który przerwał pobyt na synodzie biskupów w Rzymie.

Dzień trzeci - Eucharystia

Zwieńczeniem spotkania była niedzielna Eucharystia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach. Przewodniczył jej ks. kardynał Stanisław Dziwisz.
Dokonując rozesłania wiernych z misją ewangelizacyjną powiedział „Uczniowie Jezusa powinni być obecni na areopagach dzisiejszego świata”.

Podsumowanie

W piątkowym spotkaniu uczestniczyło 10 tys. ludzi, w sobotę było już blisko 14 tys. Kilkanaście tysięcy ludzi oglądało transmisje internetowe. Ludzie przybyli na stadion zobaczyli kościół i jego wspólnoty potrafiące działać razem. Okazało się, że jest to silne środowisko, które wspólnie wyszło z kościelnych podziemi i zaistniało w przestrzeni publicznej. To wcale nie miała być impreza masowa, kolejna fiesta, okazja do świetnej zabawy. Była to impreza, na której mogliśmy przeżyć osobiste spotkanie z Bogiem. Dlatego każdy otrzymał teksty z Biblii, które były odczytywane i rozważane.

Trwać w wielominutowej absolutnej ciszy na 15 tysięcznym stadionie (ogromne przeżycie). Cisza na stadionie piłkarskim jest czymś rzadkim. W ciszy dopiero zaczyna się myśleć i może usłyszy się słowo skierowane prosto do siebie.

Tym razem zamiast 24 piłkarzy na murawę stadionu wyszło 150 spowiadających księży.

Podczas wszystkich spotkań uczestnicy otrzymywali gazetki informujące o organizowanych wydarzeniach w parafiach, m. in. - kursach i katechezach. , które mogą być pomocne w szukaniu własnej drogi do Boga.

Teraz czeka nas zagospodarowanie owoców, które mogło przynieść to spotkanie.

Bardzo wymowny jest kalendarz liturgiczny tego czasu . Kościół wspomina w tym czasie osoby, dla których publiczne głoszenie ewangelii było sensem posługi.

19 X Piątek. Wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika.
20 X Sobota. Wspomnienie św. Jana Kantego.- profesor UJ
22 X Poniedziałek. Wspomnienie bł. Jana Pawła II, papieża.
23 X Wtorek. wspomnienie św. Jana Kapistrana

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko
Zło dobrem zwyciężaj (Rz 12, 21) - Kapłan, który oddał życie za głoszone słowo Boże. Symbol naszych czasów

św. Jan Kanty
W opowieściach o św. Jana Kantantym też znajdziemy bardzo wymowny przykład ewangelizacji świadectwem.
Legenda głosi że: "idącego lasami Jana z Kęt do Krakowa napadli zbójcy. Rabusie zabrali mu wszystkie monety jakie niósł ze sobą. Po pewnym czasie Jan zorientował się, że pozostał mu jeszcze jeden grosz w kieszeni. Odnalazł złoczyńców i oddał im również ten ostatni grosz. Poruszeni tą postawą zwrócili zrabowane pieniądze. Święty wyróżniał się troską o zachowanie cudzej dobrej czci. Nie pozwalał, by w jego obecności obmawiano bliźnich. Był miłosierny dla potrzebujących. Pomagał ubogim studentom. Nigdy nie przeszedł obojętnie wobec biednych, sierot i potrzebujących.

Bł. Jan Paweł II – apostoł i kaznodzieja współczesnego świata
Jan Paweł II w czasie swojej pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r., w Nowej Hucie - Mogile. Po raz pierwszy wyraził potrzebę nowej ewangelizacji

„Ewangelizować – znaczy czynić wszystko, według naszych zdolności, aby człowiek \'wierzył\', aby człowiek odnalazł siebie w Chrystusie, aby odnalazł w Nim pełny sens i właściwy wymiar swojego życia.”

św. Jan Kapistarn
W dziejach Krakowa już raz doświadczyliśmy takiej publicznej powszechnej ewangelizacji. W 1453 roku na prośbę Zbigniewa Oleśnickiego i króla Kazimierza IV Jagiellończyka, przybył wielki kaznodzieja i misjonarz XV w. Europy franciszkanin św. Jan Kapistarn. Głosił kazania na Rynku Głównym w okolicach kościoła św. Wojciecha i w kościele Mariackim wzywając do pokuty i naprawy życia.

Owocem kazań głoszonych wtedy na ulicach Krakowa było powstanie nowego zgromadzenia rytu franciszkańskiego. 100 krakowian zadeklarowało chęć wstąpienia do nowo powstałej wspólnoty OO Bernardynów , dla której rozpoczęto wznoszenie nowego klasztoru pod Wawelem. Pamiątką po pobycie tego wybitnego kaznodziei w Krakowie jest również znajdująca się w Rynku kamienica, w której mieszkał nazywana „Pod św. Janem Kapistranem i umieszczony na jej fasadzie posąg z II poł. XVIII wieku.

Fot i tekst: Robert Springwald
www.chemin-neuf.pl

Galeria