KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 21 września, 2021   I   06:16:05 AM EST   I   Darii, Mateusza, Wawrzyńca
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Fotoreportaże

Biskupin - najpopularniejszy polski gród

19 sierpnia, 2012

Biskupin - najpopularniejszy polski gród
Osada w Biskupinie

Biskupin położony jest w Wielkopolsce, 5 km na wschód od międzynarodowej drogi E5, biegnącej przez Poznań, Gniezno, Żnin i Bydgoszcz do Gdańska, 10 km na południe od Żnina.

Osada w Biskupinie wiąże się z kręgiem kulturowym kultury łużyckiej, trwającym od środkowej epoki brązu, od ok. XIV w. p.n.e., po wczesną epokę żelaza, czyli do ok. V w. p.n.e.

Na podstawie badań elementów konstrukcyjnych osiedla (drewnianych bali, zob. dendrochronologia) stwierdzono, że powstało ono około 738 roku p.n.e.. Założono je na przełomie epok brązu i żelaza, na podmokłej wyspie na Jeziorze Biskupińskim (obecnie półwysep), o kształcie w przybliżeniu owalnym i powierzchni ok. 2 ha. Wyspa wznosiła się 0,8 - 1,2 m ponad wody otaczającego jeziora. Patrz: www.biskupin.pl/asp/intro.asp

Badania archeologiczne
Na skutek prowadzonych prac melioracyjno-irygacyjnych poziom wody w jeziorze Biskupińskim w 1933 r. obniżył się na tyle, że z wody zaczęły wystawać fragmenty umocnień starożytnej osady. Miejscowi chłopi zaczęli odnajdywać różne zabytkowe przedmioty, nie zdając sobie jednak sprawy z ich archeologicznej wartości. Dopiero dzieci uczęszczające do miejscowej wiejskiej szkoły poinformowały o dziwnych znaleziskach swojego nauczyciela Walentego Szwajcera, a ten nagłośnił sprawę. O odkryciu wystających z wody drewnianych bali, powiadomił on prof. Józefa Kostrzewskiego z Poznania.

Badania wykopaliskowe zostały zainicjowane w roku 1934 i kontynuowane były do wybuchu II wojny światowej. W czasie wojny, w latach 1939-1942, specjalny niemiecki oddział SS-Ausgrabung Urstätt, pod dowództwem Hauptsturmführera prof. dr Hansa Schleifa prowadził wykopaliska na terenie osady biskupińskiej, w celu wykazania jej pragermańskości. Ponieważ niemieckie badania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, okupant postanowił zlikwidować stanowisko archeologiczne, poprzez zasypanie go piaskiem. Efektem tych działań było to, że część odsłoniętych przed wojną znalezisk nie nadawała się do ponownej ekspozycji.

Po wojnie polscy archeolodzy, pod kierunkiem Zdzisława Rajewskiego, wznowili badania i kontynuowali je do roku 1974. Ogółem przebadano ok. 3/4 powierzchni osady.

Opis osady
Na terenie osady znajdowało się ok. 106 domostw, o wymiarach przeciętnie ok. 8 × 10 m, usytuowanych rzędowo wzdłuż moszczonych drewnem 11 ulic, o szerokości ok. 2,5 m każda. Ocenia się, że w osadzie mieszkać mogło od 800 do 1000 osób. Osada otoczona była skrzynkowym wałem drewniano-ziemnym o długości 740 m, szerokości 3 m i domniemanej wysokości do 6 m, w którym znajdowała się brama wjazdowa. Gród otoczony był falochronem o szerokości od 2 do 9 m, zbudowanym z ukośnie wbitych pali.

Zwiedzanie
Gród w Biskupinie jest jednym z nielicznych stanowisk archeologicznych w Polsce, gdzie można zobaczyć pełno wymiarowe rekonstrukcje wału obronnego, falochronu, bramy, ulic i budynków mieszkalnych.

Oprócz rekonstrukcji w Biskupinie znajduje się muzeum, a w każdym trzecim tygodniu września odbywa się tam festyn biskupiński, obejmujący prezentacje eksperymentalne i pokazy odtwórcze. Biskupin jest też jednym z dwóch istniejących w Polsce laboratoriów konserwacji drewna mokrego wydobytego ze stanowisk archeologicznych oraz ośrodkiem archeologii eksperymentalnej.

Muzeum w Biskupinie można zwiedzać przez cały rok - codziennie w godzinach od 8.00 do 18.00. Rezerwacja biletów , oraz inne informacje, telefonicznie bądź mailowo:
tel. (52)302-5055 codziennie od godziny 9.00 do 17.00
tel/fax. (52)302-5420 od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 15.00
e-mail: muzeum@biskupin.pl

ADRES:
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Biskupin 17
88-410 Gąsawa
email: sekretariat.muzeum@biskupin.pl

Tekst i fot: Robert Springwald
Rspringwald@O2.pl

 

 

Galeria