KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 18 października, 2021   I   07:31:06 PM EST   I   Hanny, Klementyny, Łukasza
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Wiktor Każyński - muzyk i publicysta muzyczny

Ewa Michałowska-Walkiewicz
14 grudnia, 2020

Wiktor Każyński - muzyk i publicysta muzyczny

Wiktor Każyński, przyszedł na świat w dniu 18 grudnia 1812 roku w Wilnie. Zmarł on natomiast w dniu 6 marca 1867 w Petersburgu. Był to wybitny polski kompozytor, pianista, a przede wszystkim dyrygent i publicysta muzyczny.

Czas edukacji

Studiował prawo i historię na Uniwersytecie w Wilnie. Podstaw muzyki uczył się prywatnie u Jana Dawida Hollanda. Prawdopodobnie pobierał on też lekcje kompozycji u Józefa Elsnera. Od 1830 roku, Każyński był związany z teatrem w Wilnie, dla którego skomponował muzykę do kilkunastu dzieł scenicznych. Prawdopodobnie pełnił tam również rolę koncertmistrza i kapelmistrza operowego w zespole Wilhelma Schmidkoffa.

Praca organisty

Do roku 1840, działał jako organista w kościele pw. świętego Jana w Wilnie. Jego wielkim następcą był sam Stanisław Moniuszko. Był on aktywnym pianistą i poszukiwanym akompaniatorem. Piastował stanowisko sekretarza i doradcy muzycznego księcia generała Aleksieja Lwowa, z którym w 1844 roku odbył półroczną podróż do Niemiec i Austrii. Wojaże te były dla Każyńskiego ważnym doświadczeniem edukacyjnym. Od roku 1845 aż do śmierci, był on dyrektorem muzycznym i dyrygentem orkiestry petersburskiego Teatru Aleksandryjskiego.

Jego utwory

Pisał on utwory symfoniczne, kameralne, fortepianowe i pieśni. Skomponował opery, operetki, melodramaty, pantomimę i balet. Jako twórca muzyki scenicznej odgrywał raczej lokalną rolę. Natomiast jego utwory fortepianowe, zwłaszcza taneczne i fantazje, wariacje i opracowania pieśni, były wydawane i wielokrotnie wznawiane przez liczne oficyny europejskie.

Do tekstów znanych pisarzy

Napisał on muzykę do 30 pieśni, do słów polskich poetów i pisarzy, m.in. Bohdana Zaleskiego o Władysława Syrokomli. Pisał on też artykuły na temat muzyki, jej znaczenia w życiu ówczesnego człowieka i całych następnych pokoleń. Publikacje swe zamieszczał w czasopismach wileńskich i petersburskich.