KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 14 lipca, 2020   I   01:33:23 AM EST   I   Kamili, Kamila, Marcelego
 1. Home
 2. >
 3. STYL ŻYCIA
 4. >
 5. Zdrowie, wypoczynek

Wydział Zdrowia NYC. Koronawirus: Kiedy i jak monitorować swój stan zdrowia w domu?

27 lutego, 2020

Wydział Zdrowia NYC. Koronawirus: Kiedy i jak monitorować swój stan zdrowia w domu?

Wydział Zdrowia NYC informuje. Samomonitorowanie swojego stanu w domu ze względu na zakażenie koronawirusem 2019 (COVID-19) w Nowym Jorku. Obecnie w Nowym Jorku, na obecność koronawirusa, jest testowanych 700 osób.

Informacje o nowym koronawirusie 2019

1. Czym są koronawirusy?

Koronawirusy to rodzina wirusów, które występują powszechne na całym świecie. Powodują choroby od zwykłego przeziębienia do bardziej poważnych, takich jak zapalenie płuc. Nowy koronawirus to rodzaj wirusa, którego wcześniej nie wykrywano u ludzi.

2. Czym jest nowy koronawirus 2019?

Nowy koronawirus 2019 to nowy typ koronawirusa zidentyfikowany jako przyczyna wzrostu zachorowań na chorobę układu oddechowego (która wpływa na oddychanie), występujący pod nazwą COVID-19, który został po raz pierwszy wykryty w Wuhan w Chinach. Zakażenia tym nowym wirusem odnotowano w innych regionach Chin i niektórych innych krajach, w tym w USA.

3. Jak poważny jest ten wirus i jaki jest zakres objawów?

Objawy zgłaszane w związku z zakażeniem wirusem, który powoduje COVID-19, wahały się od łagodnych do ciężkich. Objawy mogą obejmować gorączkę, kaszel lub duszność.

4. Jak rozprzestrzenia się ten wirus?

Nadal nie wiadomo jeszcze dokładnie, w jaki sposób rozprzestrzenia się wirus wywołujący COVID-19. Aktualne informacje wskazują, że wirus przenosi się z osoby na osobę, nie wiadomo jednak dokładnie, jak łatwo wirus rozprzestrzenia się między ludźmi. Uważa się, że wirus rozprzestrzeniania się z osoby na osobę głównie drogą kropelkową, gdy zarażona osoba kaszle lub kicha, podobnie jak w przypadku rozprzestrzeniania się grypy i innych chorób układu oddechowego.

5. Jak szybko pojawiają się objawy zakażenia wirusem?

W tej chwili przedstawiciele Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (Centrum Zwalczania i Zapobiegania Zachorowaniom) sądzą, że objawy COVID-19 mogą pojawić się między 2 a 14 dniem po narażeniu na kontakt z wirusem.

Wytyczne dla osób, które muszą monitorować swój stan w domu po powrocie z krajów wskazanych przez Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (Centrum Zwalczania i Zapobiegania Zachorowaniom)

6. Na czym polega samomonitorowanie w domu?

Samomonitorowanie w domu polega na sprawdzaniu temperatury (czy nie występuje gorączka) i zwracaniu szczególnej uwagi na kaszel lub duszności. Każda osoba samomonitorująca swój stan w domu otrzymała plan, w którym określono osoby, z którymi należy się kontaktować w okresie samokontroli w celu ustalenia, czy konieczna jest pomoc lekarska w przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności. Osoby obserwujące swój stan w domu są również proszone o pozostanie w domu i unikanie wychodzenia na zewnątrz przez cały okres samomonitorowania. Nie należy chodzić do pracy, szkoły, na imprezy publiczne ani w miejsca, gdzie gromadzą się ludzie. Na stronie internetowej nyc.gov/health/coronavirus dostępne jest zaświadczenie od lekarza, które można przedstawić na usprawiedliwienie swojej nieobecności w szkole lub pracy.

7. Dlaczego muszę monitorować swój stan w domu?

Aby zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa wywołującego COVID-19 w Stanach Zjednoczonych, wszystkie osoby, które przebywały w miejscach wyznaczonych przez CDC, w ciągu ostatnich 14 dni, są badane na lotnisku pod kątem objawów COVID-19 i czynników ryzyka zakażenia. Po badaniu:

 • Podróżni przybywający do Nowego Jorku z miejsc wyznaczonych przez CDC, którzy nie mają żadnych objawów, zostaną przetransportowani do miejsca, w którym zgodnie z zaleceniami CDC przejdą kwarantannę w Nowym Jorku.
 • Większość podróżnych powracających z obszarów wyznaczonych przez CDC, którzy nie mają objawów, otrzyma informacje o samomonitorowaniu w domu. Będą mogli kontynuować podróż do miejsca docelowego. Ich lokalny wydział zdrowia skontaktuje się z nimi, aby przekazać więcej informacji.
 • Inne osoby, które mogły być narażone na kontakt z wirusem, który wywołuje COVID-19, mogą zostać również poproszone przez Wydział Zdrowia miasta Nowy Jork o samomonitorowanie w domu.

8. Właśnie wróciłem z kraju wyznaczonego przez CDC i mam monitorować swój stan w domu. Co mam robić?

 • Należy mierzyć temperaturę dwa razy dziennie.
 • Należy zwracać uwagę na objawy takie jak kaszel lub duszność.
 • Należy pozostać w domu i starać się unikać miejsc publicznych. Nie należy chodzić do szkoły ani do pracy.
 • W razie wystąpienia gorączki lub objawów należy zadzwonić do Wydziału Zdrowia miasta Nowy Jork pod numer 347-396-7990.
 • Opisane czynności należy wykonywać przez 14 dni od dnia opuszczenia kraju wyznaczonego przez CDC, który wymaga samoonitorowania w domu, nawet jeśli przed przybyciem do USA przebywał(a) Pan(i) w innym kraju.

9. Co z członkami mojej rodziny lub innymi osobami, z którymi mieszkam?

Jeśli członkowie gospodarstwa domowego nie przebywali w jednym z tych krajów, mogą nadal chodzić do szkoły i do pracy. Jeśli wystąpi u Pana(-i) gorączka, kaszel lub duszności, inni członkowie gospodarstwa domowego powinni pozostać w domu, dopóki objawy nie zostaną sprawdzone przez lekarza.

10. Co należy zrobić w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego?

W stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w czasie samomonitorowania w domu, należy zadzwonić pod numer 911 i poinformować operatora o swojej ostatniej podróży.

11. Co powinienem zrobić, jeśli wystąpi u mnie gorączka, kaszel lub duszności?

Jeśli w czasie samomonitorowania w domu wystąpi gorączka, kaszel lub duszności należy unikać bliskiego kontaktu (w odległości ok. 1,5 metra) z innymi osobami i zadzwonić do Wydziału Zdrowia miasta Nowy Jork pod numer 347-396-7990 w celu uzyskania dalszych zaleceń.

12. Co należy zrobić w przypadku, gdy muszę wyjść z domu, aby uzyskać opiekę medyczną w związku z przewlekłą chorobą lub innym problemem?

W razie konieczności udania się do lekarza lub świadczeniodawcy opieki zdrowotnej w związku z problemem medycznym, przed wizytą należy wcześniej zadzwonić do swojego świadczeniodawcy i poinformować go o swojej ostatniej podróży.

13. Co mogę zrobić, jeśli będę się czuł przytłoczony lub przygnębiony koniecznością pozostawania w domu?

Spodziewane są reakcje emocjonalne na stresujące sytuacje, takie jak ta dotycząca pojawiających się problemów zdrowotnych. W takiej sytuacji to normalne, że odczuwa się smutek, lęk lub przytłoczenie lub inne objawy niepokoju, takie jak problemy ze snem. Jeśli objawy nasilą się, będą utrzymywały się dłużej niż miesiąc lub jeśli będzie Pan(i) miał(a) trudności z uczestniczeniem w zwykłych codziennych czynnościach, należy zgłosić się po wsparcie i pomoc. Można zadzwonić do NYC Well pod numer 888-NYC-WELL (888-692-9355) lub wysłać wiadomość sms o treści “WELL” pod numer 65173. NYC Well to poufna linia pomocy obsługiwana przez całą dobę przez wyszkolonych psychologów, którzy mogą zapewnić krótką terapię wspierającą, poradnictwo kryzysowe oraz skierować do osób zapewniających leczenie behawioralne i wsparcie w ponad 200 językach.

Powrót do szkoły lub pracy

14. Czy muszę uzyskać pozwolenie na powrót do pracy lub szkoły?

Nie. Jeśli nie miał(a) Pan(i) gorączki, kaszlu ani duszności w ciągu 14-dniowego okresu samomonitorowania w domu, może Pan(i) wrócić do pracy lub szkoły. Nie obowiązują żadne formalne procedury wydawania zgody. Osoby, u których nie występuje gorączka, kaszel lub duszności nie są badane na obecność wirusa wywołującego COVID-19.

15. Z kim mogę się skontaktować, jeśli potrzebuję zaświadczenia od lekarza dla mojego pracodawcy lub do szkoły, aby wyjaśnić swoją nieobecność?

Zaświadczenie od lekarza można pobrać i wydrukować ze strony internetowej Wydziału Zdrowia miasta Nowy Jork nyc.gov/health/coronavirus; może je również uzyskać dzwoniąc pod numer 347- 396-7990. Szkoła lub pracodawca może zażądać dokumentacji podróży, aby potwierdzić termin samomonitorowania w domu.

16. Mój pracodawca lub szkoła nie pozwalają mi wrócić po zakończeniu samomonitorowania domu. Co mogę zrobić?

Nie ma medycznego powodu, aby pracodawca lub szkoła wykluczały Pana(-ią) po zakończeniu okresu samomonitorowania w domu. Proszę pokazać im zaświadczenie od lekarza z Wydziału Zdrowia miasta Nowy Jork. Taką sytuację można również zgłosić do NYC Commission on Human Rights (Komisji Praw Człowieka w Nowym Jorku), dzwoniąc pod numer 311 i mówiąc „human rights" (prawa człowieka).

Więcej informacji na temat COVID-19 można uzyskać na stronie nyc.gov/health/coronavirus lub cdc.gov/coronavirus

Jeśli uważa Pan(i), że był(a) nękany ze względu na rasę, narodowość lub inne tożsamości, proszę zadzwonić pod numer 311 i powiedzieć „human rights" (prawa człowieka), aby zgłosić to Komisji Praw Człowieka w Nowym Jorku.