Niedziela, 19 maja 2019    Celestyny, Iwony, Piotra  
 
 
 
ZDROWIE, URODA, WYPOCZYNEK - Health, Beauty, Vacation

USA: Paszport dla dziecka na wakacje do Polski - informator konsularny


03-15-2019
ostatnia aktualizacja 03-15-2019, 09:57

Informator Konsularny, opracowany przez Konsulat Generalny RP w NYC i Polish Pages Media Network, został opublikowany w Polonijnej Książce 2018/19 w USA, na str. 110-140, dostępnej za darmo wszędzie, w druku ( w NY, NJ, PA, CT) i w internecie. Zobacz digital wersję Polish American Pages: www.pol.usUSA: Paszport dla dziecka na wakacje do Polski - informator konsularny

Małoletnim w wieku 13-18 lat wydawane są paszporty 10-letnie. Dzieciom do 13 roku życia wydawane są paszporty 5-letnie. Odciski palców pobierane są od osób małoletnich, które ukończyły 12 rok życia.
 
Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają obydwoje jej rodzice. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, aby wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej mógł być złożony przez jednego z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, zawierającą potwierdzenie własnoręczności podpisu przez organ paszportowy (konsula, wojewodę) lub notariusza. Przynajmniej jedno
z rodziców musi posiadać ważny polski dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty).


W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. Przepisy te stosuje się odpowiednio do ustanowionych przez sąd opiekunów małoletniego.
 
Przy składaniu wniosku o paszport dla osoby małoletniej, która nie ukończyła 5 lat, nie jest wymagana jej obecność.
 
Odbioru dokumentu paszportowego dla osoby małoletniej może dokonać jeden z rodziców – nie jest wymagana obecność małoletniego przy odbiorze dokumentu paszportowego.


 
Wymagane dokumenty:
 

  1. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, czytelnie wypełniony w języku polskim pismem drukowanym (wniosek dostępny jest tylko w siedzibie urzędu lub podczas dyżurów konsularnych);
  2. Jedna fotografia paszportowa (sprawdź wymagania);
  3. Dotychczas posiadany dokument paszportowy, jeżeli był wydany;
  4. Ważne dokumenty tożsamości rodziców. Przynajmniej jedno z rodziców musi przedstawić ważny polski dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty);
  5. Odpis polskiego aktu urodzenia dziecka (jeżeli dziecko ma jedynie zagraniczny akt urodzenia, należy go umiejscowić).

Jeżeli dziecku nie był nadany numer PESEL, ale posiada już polski akt urodzenia, Konsul wystąpi z wnioskiem o nadanie numeru PESEL dla dziecka na podstawie złożonego wniosku o wydanie paszportu.

 
  
 

Pozostałe artykuły ZDROWIE, URODA, WYPOCZYNEK
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU