KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 25 maja, 2024   I   03:22:57 AM EST   I   Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Zdrowie i uroda

Medicare w skrócie

23 lipca, 2016

Większość zainteresowanych wie co to jest Medicare lecz co on pokrywa, kiedy można i kiedy musimy się zapisać to już nie jest takie jasne.

  • Medicare Part A - ubezpieczenie szpitalne. Bezpłatne dla osób, które same lub ich małżonkowie przepracowali w USA min. 40 kwartałów
  • Medicare Part B - ubezpieczenie medyczne pokrywa 80% kosztów usług lekarskich i innych świadczeń, których nie obejmuje Part A. Część B jest płatna. Osoby przystępujące do Medicare po 1 stycznia 2016 płacą $121.80 miesięcznie.

Medicare Part A i B należy ubiegać się w biurze Social Security.

Zapis na Część A i B należy dokonać na 3 miesiące przed miesiącem urodzin, w miesiącu urodzin lub do 3 miesięcy po miesiącu urodzin.

Osoby posiadające ubezpieczenie z pracy mogą odroczyć zapisy do Części B do momentu jego utraty. Uwaga! Dobrowolna rezygnacja z zapisów na Część B grozi w przyszłości dotkliwymi karami finansowymi. Medicare Part A i B w większości przypadków nie jest wystarczającym ubezpieczeniem zdrowotnym i nie pokrywa leków.

Bardzo ważne jest dobranie dodatkowego planu na pokrycie 20% kosztów leczenia i kosztów leków. Temu celowi służą Madicare Part C (Advantage), Part D i Medicare Supplement.

  • Medicare Part C (Advantage) - ubezpieczonie oferowane i w całości lub w dużej części finansowane przez Medicare. Advantage pokrywa koszty leczenia szpitalnego, usług lekarskich i wielu przypadkach leki.
  • Medicare Part D - plany na pokrycie kosztów leków. Podobnie jak Part C są to plany oferowane przez kompanie ubezpieczeniowe.
  • Medicare Supplement - prywatne plany uzupełniające Part A i B

Medicare Part C, D i Supplement należy się ubiegać bezpośrednio w kompaniach ubezpieczeniowych lub u autoryzowanych brokerów.

Uwaga! Nie zapisanie się w terminie do Part D grozi w przeszłości karami finansowymi. Zapisu na Części C, D i Supplement można dokonywać tylko w wyznaczonych przez Medicare terminach.

We wszystkich sprawach dotyczących Medicare dzwoń pod numer:

516-455-5722 - Stanisław Gil

Licencjonowany Broker, Autoryzowany do oferowania Planów Medicare