KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 25 kwietnia, 2024   I   03:42:49 AM EST   I   Jarosława, Marka, Wiki
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Zdrowie i uroda

Medicare - zapisy do części A, B, C i D do 7 grudnia

Elżbieta Baumgartner     25 października, 2015

„Otwarty” termin zapisów do Medicare (general enrollment period) trwa od 15 października do 7 grudnia każdego roku. W tym czasie każda osoba posiadające ubezpieczenie zdrowotne dla seniorów Medicare może dokonać zmian w swoich polisach. Przy okazji warto wyjaśnić, kiedy można zapisać się do Medicare.

Kilka części Medicare
Do Medicare jest uprawniona każda osoba, która przepracowała legalnie co najmniej 40 kwartałów oraz osiągnęła 65 lat. Medicare składa się z następujących części:

  • Część A - bezpłatne ubezpieczenie szpitalne
  • Część B - płatne ubezpieczenie medyczne zapewniające leczenie ambulatoryjne (wizyty u lekarza, badania itp.)
  • Cześć D - płatna polisa na leki z przepisu lekarza.

Część A i B udostępniane przez prywatne spółdzielnie lekarskie nazywa się częścią C (Part C Medicare albo Medicare Advantage). Dokładne omówienie tych polis można znaleźć w książce pt. „Ubezpieczenie społeczne Social Security”, a także w bezpłatnej broszurze pt. Medicare

Zapis automatyczny do części A i B
Jeżeli pobierasz wczesne świadczenia Social Security, to po ukończeniu 65 lat dostaniesz Medicare automatycznie. Karta Medicare będzie do ciebie przesłana na trzy miesiące przed twoimi 65. urodzinami. Automatyczny zapis dotyczy części A B i D. Jeżeli nie chcesz części B i D, bo np. pracujesz i masz ubezpieczenie zakładowe, to po otrzymaniu karty wypełnij otrzymany formularz zgodnie z instrukcjami odeślij go wraz z kartą. Zatrzymanie karty byłoby równoznaczne z przyjęciem części B Medicare i musiałbyś za nie płacić.

Natomiast osoba, która świadczeń Social Security nie pobiera w dniu jej 65-tych urodzin, musi sama złożyć wniosek o Medicare w biurze Social Security. Istnieją trzy terminy zapisu do programu Medicare: wstępny (pierwszy), powszechny i specjalny.

Uwaga: Jeżeli pobierasz emeryturę Social Security poza granicami USA, to nie zostaniesz objęty ubezpieczeniem „A” i „B” automatycznie.

Pierwszy okres zapisów
Pierwszą okazję do zapisania się do Medicare ma osoba co najmniej 65-letnia, która jest w pełni ubezpieczona, niezależnie od tego, czy pobiera świadczenia Social Security, czy nie. Wstępny okres zapisów (initial enrollment period) trwa siedem miesięcy: składa się na niego miesiąc, w którym ukończyłeś 65 lat, trzy miesiące przed tym miesiącem i trzy miesiące po tym miesiącu.

Dla odbiorców renty inwalidzkiej wstępny okres zapisów zaczyna się w 24. miesiącu po rozpoczęciu pobierania renty.

Jeżeli nie uzyskasz Medicare we wstępnym okresie zapisów, a nie masz innego ubezpieczenia medycznego, to możesz później zostać ukarany karą za spóźnienie (late enrollemnt penalty), która polega na permanentnej 10-procentowej podwyżce kosztu ubezpieczenia za każdy rok opóźnienia (istnieją pewne wyjątki).

Powszechny termin zapisów
Jeżeli nie przystąpiłeś do Medicare, gdy stałeś się uprawniony (np. po ukończeniu 65 lat albo po utracie ubezpieczenia
w pracy), to możesz się zapisać w powszechnym okresie rejestracji (general enrollment period), od 1 stycznia do 31 marca każdego roku. W tym czasie zapisać się może każda uprawniona osoba. Medicare będzie ci przysługiwać dopiero od 1 lipca tego roku.

Przypomnienie: Miesięczna składka na ubezpieczenie wzrasta o 10 procent za każdy okres 12-miesięczny, w którym miałeś prawo do ubezpieczenia Medicare Części B, ale nie przystąpiłeś do niego.

Specjalny termin zapisów
Specjalny termin zapisów obowiązuje w czasie pierwszych 8 miesięcy po utracie medycznego ubezpieczenia zdrowotnego w pracy. Ażeby kwalifikować się do zapisu w “specjalnym” terminie, pracownik powinien był mieć ubezpieczenie zdrowotne przez zakład, zrzeszenie (association), związek zawodowy albo zatrudnionego małżonka. Kara za opóźnienie jest liczona, gdy wniosek o Medicare jest złożony później niż 8 miesięcy po zaprzestaniu zatrudnienia albo utracie ubezpieczenia.

Zmiana ubezpieczenia w „otwartym” terminie rejestracji
Osoby mające część B, C czy D Medicare mogą je zmienić w tzw. otwartym terminie (open enrollment period), od 15 października do 7 grudnia każdego roku. Nowe ubezpieczenie zacznie obowiązywać od 1 stycznia roku kolejnego.

W znalezieniu odpowiedniego programu pomoże Medicare Plan Finder w witrynie www.medicare.gov. Należy tam wpisać numer swego kodu pocztowego, a na ekranie zobaczysz listę różnych programów z ich ceną i szczegółami. Jeżeli bierzesz leki, wpisz je, a komputer uwzględni polisę, która te lekarstwa pokrywa. Można zapisać się przez Internet.

Więcej informacji:

 


Elżbieta Baumgartner
Autorka książek o profilu finansowym i konsumenckim, dostępnych
w polonijnych księgarniach i bezpośrednio od wydawcy: tel: 718-224-3492.
Księgarnia Poradnika "Sukces" >>>