KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 24 kwietnia, 2024   I   12:28:59 PM EST   I   Bony, Horacji, Jerzego
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Zdrowie i uroda

Zapisy na Medicare do 7 grudnia 2014 - ubezpieczenie zdrowotne dla seniorów

10 listopada, 2014

Ubezpieczenie Medicare (Part A, Part B, Part C i Part D) jest krajowym programem ubezpieczeń zdrowotnych dla osób w wieku co najmniej 65 lat. Niektóre osoby, w wieku poniżej 65 roku życia, mogą być uprawnione do świadczeń Medicare, w tym osoby niepełnosprawne oraz osoby cierpiące na trwałą niewydolność nerek albo stwardnienie zanikowe boczne (chorobę Lou Gehrig’a).

Program pomaga w pokryciu kosztów opieki zdrowotnej, ale nie pokrywa wszystkich wydatków medycznych, a w większości wypadków również i kosztów opieki długoterminowej.

Medicare jest finansowane przez część podatków od wynagrodzeń, opłacanych przez pracowników i ich pracodawców. Jest również finansowane częściowo przez comiesięczne składki potrącane ze świadczeń z tytułu Ubezpieczeń Społecznych.

Urząd „The Centers for Medicare & Medicaid Services” jest agencją odpowiedzialną za prowadzenie programu Medicare. O ubezpieczenie Medicare należy jednak ubiegać się w Urzędzie Ubezpieczeń Społecznych, gdzie można również uzyskać ogólne informacje o programie Medicare.

Medicare składa się z czterech części:

  • Ubezpieczenia szpitalnego (części A), które pomaga w pokryciu kosztów leczenia pacjenta w szpitalu lub w specjalistycznej placówce opieki pielęgniarskiej (po pobycie w szpitalu), pewnych rodzajów opieki zdrowotnej w domu oraz opieki w hospicjum.
  • Ubezpieczenia medycznego (części B), które pomaga w pokryciu kosztów usług lekarskich i wielu innych świadczeń medycznych oraz materiałów, których nie obejmuje ubezpieczenie szpitalne.
  • Medicare Advantage (części C) dostępnego w wielu regionach kraju. Osoby korzystające z części A i B ubezpieczenia Medicare mogą zadecydować, aby otrzymywać wszelkie świadczenia zdrowotne za pośrednictwem jednego ze świadczeniodawców realizujących część C ubezpieczenia.
  • Planu refundacji leków na receptę (części D), który pomaga w pokryciu kosztów leków przepisanych przez lekarza w celu leczenia chorego.

Zadzwoń, aby umówić się z licencjonowanym konsultantem d/s Medicare na bezpłatną konsultację bez zobowiązań! MÓWIMY PO POLSKU, dzwoń do:

Stanisław Gil:
tel: 1-516-455-5722
tel. darmowy: 1-888-400-0410


Więcej szczegółowych informacji na temat ubezpieczenia Medicare można znaleźć w publikacji Medicare & You (publikacja nr CMS-10050, Medicare i Ty—tylko w języku angielskim). Aby otrzymać jej kopię, należy zadzwonić pod bezpłatny numer Medicare: 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), lub wejść na stronę internetową www.medicare.gov/publications. Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mogą dzwonić pod numer TTY 1-877-486-2048.