KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 18 lutego, 2020   I   Konstancji, Krystiana, Sylwany

Sprzęt laboratoryjny: rodzaje, zastosowanie, przeznaczenie

    18 lutego, 2020

Przez wyposażenie laboratorium rozumie się zestaw narzędzi i środków technicznych służących do wykonywania wszelkiego rodzaju badań laboratoryjnych. Wszystkie rodzaje sprzętu laboratoryjnego można warunkowo podzielić ze względu na przeznaczenie, sposób uzyskiwania i wyświetlania wyników badań laboratoryjnych, a także ze względu na stopień walidacji - potwierdzenie spełnienia wymagań dotyczących składu i stanu badanej substancji lub substancji na stronie internetowej https://afd-market.pl/ .

Rodzaje sprzętu laboratoryjnego według przeznaczenia

Ze względu na przeznaczenie i zakres określonego rodzaju sprzętu laboratoryjnego umownie przyjmuje się wyróżnienie:

 1. Ogólny sprzęt laboratoryjny.
 2.  Specjalny sprzęt laboratoryjny.
 3. Przyrządy pomiarowe.
 4. Analityczny sprzęt laboratoryjny.
 5. Wyposażenie laboratorium badawczego.

Ogólny sprzęt laboratoryjny

Głównym celem grupy aparatury laboratoryjnej jest wykonywanie manipulacji przygotowawczych i pośrednich z substancjami przed lub w trakcie badań. Takie urządzenia są przeznaczone do mieszania, kruszenia, mielenia próbek, a także zmiany ich temperatury, stanu skupienia i innych właściwości fizykochemicznych.

Specjalny sprzęt laboratoryjny

Grupa specjalistycznego wyposażenia laboratoryjnego obejmuje wszelkie urządzenia laboratoryjne charakteryzujące się zwiększoną dokładnością wyników badań, a także urządzenia i narzędzia wymagające specjalnych warunków przechowywania i eksploatacji.

Taki sprzęt wykorzystywany jest najczęściej do prowadzenia wąskich, ograniczonych badań. Często do grupy specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego zaliczane są również specjalne instrumenty i urządzenia, które w procesie badań laboratoryjnych pełnią rolę stwarzania warunków sterylnych.

W wąskim znaczeniu, specjalny sprzęt laboratoryjny to taki sprzęt, który jest stworzony do wykonania określonego zadania, którego rozwiązanie zajmują odpowiednio asystenci laboratoryjni i określone laboratorium.

Urządzenia pomiarowe

Grupa wyposażenia laboratorium pomiarowego obejmuje:

 • Refraktometry;
 • Polarymetry;
 • Wagi laboratoryjne;
 • Spektrometry i inny sprzęt pomiarowy.
 • Głównym zadaniem urządzeń pomiarowych jest określenie
 • ilościowych parametrów fizycznych badanej substancji.

Analityczny

W tej grupie urządzeń laboratoryjnych znajdują się:

 • Fotometry;
 • Chromatografy;
 • Titratory i inne typy analizatorów.
 • Wymienione urządzenia pozwalają z dużą dokładnością

Określić skład substancji: izotopowej, pierwiastkowej itp.

Sprzęt testowy

Ta grupa obejmuje:

 • Mierniki wilgotności;
 • Mierniki grubości;
 • Reometry i podobne urządzenia testowe.

Ogólnie rzecz biorąc, laboratoryjny sprzęt badawczy to głównie zrobotyzowane i skomputeryzowane środki techniczne, które umożliwiają wykonywanie różnych manipulacji chemicznych i fizycznych na próbkach badanej substancji lub substancji.

18153dcb91577e412232a7f1d516771f