Wtorek, 18 grudnia 2018    Bogusława, Gracjana, Laury  
Polish American PagesDrobnica.comImprezy PolonijneKupony OszczędnościPoszukiwany, poszukiwanaPWP Internet da Polonii
 
 
AMERYKAŃSKI PORTAL POLAKÓW wydawany przez polonijną książkę POLISH AMERICAN PAGES
 
PRAWO & FINANSE - Law & Finance

Ubezpieczenie na bezrobocie w Ameryce Marcin Luc


10-27-2017
ostatnia aktualizacja 10-28-2017, 07:08

Ubezpieczenie od bezrobocia to tymczasowy dochód wypłacany kwalifikującym się do tego pracownikom, którzy stracili pracę nie z własnej winy. Bezrobotni pracownicy otrzymujący świadczenia z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia określani są niekiedy jako uprawnieni do świadczeń. Jakie warunki należy spełnić, aby kwalifikować się do zasiłku? O tym w dzisiejszym artykule.Ubezpieczenie na bezrobocie w Ameryce

Świadczenia z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia (tzw. unemployment insurance) pobierać można przez okres do 26 pełnych tygodni w okresie obejmującym jeden rok, nazywany „rokiem świadczeniowym”. W stanie Nowy Jork to pracodawcy pokrywają koszty świadczeń, nie pracownicy. Z wypłat pracowników nie są potrącane żadne składki na ubezpieczenie od bezrobocia. Świadczenia z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia przysługują osobom, które: straciły pracę nie ze swojej winy; otrzymywały uprzednio wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia wystarczające do złożenia wniosku; są gotowe, chętne i zdolne do natychmiastowego podjęcia pracy, a także aktywnie poszukują pracy i zachowują dokumentację podejmowanych w tym celu działań. Aby otrzymywać świadczenia z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia, należy spełniać wymagania regulowane przepisami. Nie można otrzymywać świadczeń, jeśli historia zatrudnienia i zarobki nie spełniają wymogów wystarczających do złożenia wniosku.

Z jakich powodów świadczenia mogą zostać zakwestionowane? Podstawową przyczyną odrzucenia wniosku należy dobrowolna rezygnacja lub zwolnienie z pracy. Prawo do otrzymywania świadczeń można stracić także, gdy odmówi się podjęcia pracy spełniającej określone przepisami wymagania. Innym powodem jest sytuacja, w której pracownik utraci pracę z powodu odbywającego się w miejscu pracy strajku. Świadczenia nie przysługują także pracownikom, którzy nie są gotowi, chętni, przygotowani, fizycznie lub psychicznie zdolni do podjęcia pracy bądź też tym, którzy pracy nie poszukują. Wreszcie pracownikowi zostanie odebrane prawo do otrzymywania świadczeń, jeśli utracił on pracę, zwolnił się sam lub został zwolniony w związku z popełnieniem przestępstwa.

Jak ustalane są świadczenia? Cotygodniowa kwota świadczeń zależy od kwot, jakie otrzymywał świadczeniobiorca podczas tzw. „okresu bazowego”. Okres bazowy to jeden rok świadczenia pracy i otrzymywania wynagrodzenia przez świadczeniobiorcę czyli cztery kwartały kalendarzowe. Przy obliczaniu kwoty świadczenia uwzględniane są zarobki uzyskane w okresie bazowym. Kwota świadczenia to pieniądze otrzymywane w przypadku uzyskania uprawnień do pobierania pełnych tygodniowych świadczeń. Istnieją dwa rodzaje okresów bazowych: podstawowy i alternatywny. Podstawowy okres bazowy to pierwsze cztery z ostatnich pięciu zakończonych kwartałów kalendarzowych przed kwartałem, w którym świadczeniobiorca ubiega się o wypłatę świadczeń. Na  okres alternatywny składają się z kolei ostatnie cztery zakończone kwartały kalendarzowe przed kwartałem, w którym wnioskodawca ubiega się o wypłatę świadczeń. Należy tu zaznaczyć, że dla wszystkich okresów bazowych kwartał, w którym świadczeniobiorca ubiega się o wypłatę świadczeń, nie liczy się jako część okresu bazowego. Oznacza to, że zarobki uzyskane w tymże kwartale nie będą użyte do obliczania kwoty świadczenia.

Jakie dochody pozwalają na spełnianie kryteriów otrzymania świadczeń? Każdy świadczeniobiorca musi spełnić warunki dotyczące zarobków w okresie bazowym, czy to podstawowym czy alternatywnym. Przede wszystkim świadczeniobiorca musiał świadczyć pracę i otrzymywać wynagrodzenie na stanowiskach objętych ubezpieczeniem od bezrobocia przez co najmniej dwa kwartały kalendarzowe. W przypadku wniosków złożonych w 2017 roku kwota wynagrodzenia musi wynosić co najmniej 2 100 dolarów za jeden kwartał kalendarzowy. Kwota ta wzrasta do 2 200 USD za wnioski złożone w 2018 roku. Ponadto kwota całkowita wynagrodzenia wypłaconego świadczeniobiorcy musi być równa co najmniej 1,5-krotności kwoty wypłaconej w kwartale z najwyższymi zarobkami. Zarobki w kwartale z najwyższymi zarobkami są to zarobki uzyskane w kwartale kalendarzowym, w czasie którego osoba wnioskująca zarobiła najwięcej.

Stawki świadczenia uzależnione są od zarobków. Minimalna kwota świadczeń tygodniowych wynosi 100 USD. Od października 2017 r. maksymalna kwota świadczenia tygodniowego wzrosła do 435 USD. Przewiduje się, że kwota maksymalnych świadczeń tygodniowych będzie wzrastać corocznie do 2026 roku, kiedy to ma zostać ustalona na poziomie 50% przeciętnego tygodniowego wynagrodzenia w stanie.

W Greenpoint Insurance pomagamy we wnioskowaniu o świadczenia z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia. W naszej agencji specjalizujemy się ponadto w zapewnianiu ochrony na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Porównujemy oferty różnych ubezpieczycieli, wybierając najbardziej korzystne warunki ubezpieczenia. Dodatkowo oferujemy pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej, otwieramy korporacje, rejestrujemy firmy oraz wnioskujemy o numer EIN. Niezależnie jaki biznes chcecie Państwo otworzyć lub już prowadzicie, Greenpoint Insurance zawsze znajdzie dla Was optymalne rozwiązanie, aby biznes był dobrze zabezpieczony a portfel pełny. W celu uzyskania darmowej wyceny ubezpieczenia lub uzyskania porady, prosimy o kontakt już dziś pod numerem telefonu 718-383- 0306. Pamiętajcie także Państwo, o możliwości zadawania pytań bezpośrednio na naszej stronie internetowej www.GreenpointBroker.com za pomocą czatu online dostępnego dla Państwa 24 godziny na dobę.

Marcin Luc - Ubezpieczenia 

Wycena ubezpieczenia:

Greenpoint Office >>>

Warwick Office >>>

 

 

 

 
  
 

Pozostałe artykuły
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU