Poniedziałek, 21 maja 2018    Jana, Moniki, Wiktora  
Polish American PagesDrobnica.comImprezy PolonijneKupony OszczędnościPoszukiwany, poszukiwanaPWP Internet da Polonii
 
 
AMERYKAŃSKI PORTAL POLAKÓW wydawany przez polonijną książkę POLISH AMERICAN PAGES
 
PRAWO & FINANSE - Law & Finance

Finansowanie nieruchomości a ubezpieczenie w USA Marcin Luc


05-08-2017
ostatnia aktualizacja 05-08-2017, 15:14

Finansowanie kupna domu jest najprawdopodobniej najważniejszą transakcją finansową w życiu człowieka. Ponieważ niewiele osób ma wystarczającą ilość pieniędzy na zakup domu, większość z nich kupuje za pożyczone pieniądze. Dlatego dobrze jest wiedzieć i rozumieć terminy, które mogą pojawić się przy zawieraniu umowy o finansowanie zakupu nieruchomości. A wiele z nich dotyczy ubezpieczeń.Finansowanie nieruchomości a ubezpieczenie w USA

Podstawowym pojęciem, z jakim spotkamy się planując kupno domu jest pożyczka hipoteczna, czyli tzw. mortgage. Jest to dobrowolne obciążenie nieruchomości powstałe w wyniku zawarcia umowy z instytucją udzielającą kredytu pod hipotekę. Zaciągając taką pożyczkę dobrowolnie przekazujemy wierzycielowi hipotecznemu prawo do przejęcia naszej nieruchomości w przypadku, gdy nie spłacimy długu w terminie.

Pożyczki konwencjonalne, czyli takie udzielane przez banki, unie kredytowe, kasy pożyczkowo-oszczędnościowe i inne instytucje wymagają wpłaty własnej (tzw. downpayment). Wysokość udziału własnego waha się zwykle od kilku do 20%. Z wysokością kapitału własnego związane jest prywatne ubezpieczenie długu, czyli tzw. PMI (private mortgage insurance). Jest to ubezpieczenie, które chroni instytucję finansową przed stratami finansowymi, w sytuacji gdy dłużnik nie jest w stanie spłacić kredytu. Gdy wpłata własna jest niższa niż 20% ceny sprzedaży tj. kiedy współczynnik pożyczki hipotecznej do wartości nieruchomości wynosi ponad 80%, zakup takiego ubezpieczenia jest obowiązkowy.

Osoby, które nie kwalifikują się na pożyczkę konwencjonalną ze względu na brak funduszy na wpłatę wkładu własnego lub zbyt niskie dochody niespełniające kryteriów ogólnie dostępnych pożyczek, mogą starać się o przyznanie pożyczki gwarantowanej przez rząd. Do nich zalicza się m.in. pożyczki typu FHA ubezpieczane przez Federalną Agencję Mieszkaniową. Agencja ta ubezpiecza pożyczki udzielane przez określone instytucje finansowe. W ten sposób banki są zabezpieczone przed stratami finansowymi na wypadek niewywiązania się pożyczkobiorcy ze spłat, a rząd zachęca do udzielania kredytów. Pożyczki gwarantowane przez rząd są uważane za atrakcyjne, gdyż nie wymagają wysokiej wpłaty własnego udziału, jak również nie muszą spełniać surowych wymogów dotyczących historii kredytowej pożyczkobiorcy i obliczania proporcji jego dochodów do wydatków. Ponadto są możliwe do przejęcia przez kolejnego właściciela. Jeśli chodzi o stawkę ubezpieczeniową w pożyczce typu FHA, jej opłacenie leży po stronie pożyczkobiorcy.

Kupując nieruchomość często spotykamy się z terminem title insurance, czyli  ubezpieczeniem tytułu własności. Jest to polisa ubezpieczeniowa, która chroni nabywcę nieruchomości na wypadek ewentualnych strat poniesionych w wyniku pojawienia się roszczeń do prawa własności od osób trzecich. Instytucja udzielająca pożyczki hipotecznej zwykle wymaga, aby nabywca uzyskał ubezpieczenie tytułu własności przed zamknięciem transakcji. Ubezpieczenia tego typu udzielane są przez firmę sprawdzającą tytuły własności.

Wreszcie przy zakupie nieruchomości nie sposób pominąć ubezpieczenia samego domu, czyli polisie typu homeowners insurance. Ten rodzaj polisy chroni budynek, zabudowania towarzyszące, mienie prywatne oraz gwarantuje ochronę prawną i wypłaca odszkodowanie osobom trzecim w przypadku gdy ubezpieczony jest odpowiedzialny za ich straty materialne lub obrażenia cielesne. Polisy te różnią się zakresem protekcji, dlatego też ich dobór powinien odzwierciedlać indywidualne potrzeby kupującego.

Niemal każdy z nas chce posiadać swój własny dom czy mieszkanie. Niestety, z zakupem nieruchomości wiążą się nie tylko przywileje, ale i zagrożenia. Wynikają one zarówno z posiadania domu, jak i zaciągnięcia kredytu. Jak wiadomo, panaceum na zagrożenia są gwarancje, czyli właśnie polisy ubezpieczeniowe. W Greenpoint Insurance Brokerage, w oparciu o wypracowane doświadczenie oraz indywidualną ocenę ryzyka od lat ubezpieczamy domy, mieszkania i inne nieruchomości na terenie Nowego Jorku i New Jersey. Niezależnie od tego, jak finansują Państwo swój własny kąt, zawsze oferujemy Wam optymalne rozwiązania, by Wasz majątek był zawsze dobrze zabezpieczony a portfel pełny. Nasza agencja współpracuje z wieloma partnerami, oferując ponadto pełny pakiet ubezpieczeń: począwszy od samochodowych, zdrowotnych, domowych, po ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, świadczenia pracownicze czy polisy na zdrowie i życie. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat ubezpieczeń domowych i nie tylko, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 718-383-0306, bądź poprzez stronę internetową www.GreenpointBroker.com za pomocą czatu online dostępnego dla Państwa 24 godziny na dobę. Dziękuję i zapraszam za tydzień!

Marcin Luc - Ubezpieczenia 

Wycena ubezpieczenia:

Greenpoint Office >>>

Warwick Office >>>

 

 

 

 
  
 

Pozostałe artykuły
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU