Poniedziałek, 21 maja 2018    Jana, Moniki, Wiktora  
Polish American PagesDrobnica.comImprezy PolonijneKupony OszczędnościPoszukiwany, poszukiwanaPWP Internet da Polonii
 
 
AMERYKAŃSKI PORTAL POLAKÓW wydawany przez polonijną książkę POLISH AMERICAN PAGES
 
PRAWO & FINANSE - Law & Finance

Ubezpieczenie Workers’ Compensation cz.1 - jak działa wyjaśnia adwokat A. Kamiński z NY Adwokat Andrzej Kamiński


03-18-2017
ostatnia aktualizacja 03-20-2017, 08:14

Każdy właściciel firmy, w celu zabezpieczenia się przed skutkami nieszcześliwych wypadków swoich pracowników, powinien wykupić ubezpieczenie Workers’ Compensation. Niedopełnienie tego obowiązku przez pracodawcę może mieć dla niego skutki kryminalne.Ubezpieczenie Workers’ Compensation cz.1 - jak działa wyjaśnia adwokat A. Kamiński z NY

Zasady funkcjonowania ubezpieczenia Workers’ Compensation są dla wielu osób niezrozumiałe. Bardzo często pracownicy poszkodowani w wypadkach przy pracy gubią się w gąszczu przepisów prawnych regulujących zasady jego działania. Prawie każdy człowiek, którego spotykam przy okazji mojej pracy zawodowej w sądzie, czy też poza nim, nie rozumie zasad działania tego ubezpieczenia.

Poszkodowany pracownik otrzymuje natychmiastową bezpłatną opiekę medyczną w zakresie obrażeń związanych z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz zastępcze zarobki za czas niezdolności do pracy. Nie musi on też nikomu udawadniać winy, aby otrzymać powyższe świadczenia. Nie może on jednak bezpośrednio pozywać pracodawcy do sądu, nawet jeżeli okaże się, że ponosi on winę w związku ze zdarzeniem. Nie wyklucza to jednak możliwości wytoczenia sprawy przeciwko „osobie trzeciej, (innemu niż pracodawca) sprawcy wypadku, który w związku z niedopełnieniem swoich obowiązków ponosi odpowiedzialność za wypadek. W nielicznych sytuacjach, jeżeli uszczerbek na zdrowiu pracownika jest znaczny, „osoba trzecia” odpowiedzialna za wypadek może dołączyć do sprawy pracodawcę i jego ubezpieczalnię.  Traktuje o tym Prawo Cywilne. Sprawa przed Workers’ Compensation Board prowadzona jest odrębnie w stosunku do sprawy cywilnej wytoczonej przeciwko sprawcy wypadku. Jednakże w wielu momentach są one ze sobą ściśle powiązane. Będzie to tematem naszych kolejnych rozważań. Wróćmy jednak do sprawy Workers’ Compensation.

Opieka medyczna
Bezpłatna opieka medyczna przysługuje poszkodowanemu pracownikowi tak długo jak długo wymaga tego jego stan zdrowia. Koszty wszelkich świadczeń medycznych pokrywa ubezpieczyciel Workers’ Compensation. Świadczenia medyczne, których koszt nie przekracza 0 nie wymagają wcześniejszej autoryzacji ze strony ubezpieczalni. Jeżeli jednak lekarz prowadzący pacjenta uzna, że wymaga on zabiegu, którego koszt przekracza tę kwotę, powinien wystąpić do ubezpieczalni o zgodę na jego wykonanie. Gwarantuje to również późniejszą szybką i bezsporną zapatę za wykonany zabieg.

Zastępcze zarobki
Zastępcze zarobki za czas niezdolności do pracy przysługują pracownikowi jeżeli pozostaje on niezdolny do pracy przez dłużej niż 7 dni. W przypadku niezdolności utrzymującej się przez 8 dni pracownik otrzyma zastępcze zarobki tylko za ósmy dzień (1 dzień). Jeżeli jednak okres choroby przekroczy 14 dni, to również pierwsze 7 dni niezdolności do pracy ubezpieczyciel zrekompensuje wypłacając zastępcze zarobki. Wysokość zastępczych zarobków stanowi 2/3 tygodniowej pensji brutto pracownika, przy czym maksymalnie w stanie Nowy Jork 0. Nie jest sprawą decydyjącą, aby pracownik udowodnił, że otrzymywał od pracodawcy wynagrodzenie na czeku, chociaż oczywiście ułatwia to udokumentowanie przed Workers’ Compensation Board wysokości otrzymywanych zarobków. W przypadku wynagrodzenia otrzymywanego od pracodawcy w gotówce, wymaga to dodatkowych zabiegów. Pomocny jest w takiej sytuacji adwokat lub pełnomocnik osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, który będzie zabiegał o interesy klienta. Potwierdzenie wysokości otrzymywanych zarobków można uzyskać porównując wysokość przeciętnego wynagrodzenia innego pracownika wykonującego podobną pracę w tej samej firmie lub biorąc pod uwagę regularne wpłaty na rachunek bankowy. Okres wypłaty zastępczych zarobków powinien obejmować cały okres niezdolności pracownika do pracy. Niekorzystne dla pracownika jest sztuczne przedłużanie okresu choroby. Dlatego jeżeli lekarz stwierdzi, że stan zdrowia na to pozwala i pracownik czuje się zdolny do pracy powinien on jak najszybciej do niej wrócić.

Rodzaje klasyfikacji i odszkodowania
Rodzaj i wysokość otrzymanego odszkodowania zależy przede wszystkim od stanu zdrowia poszkodowanego pracownika. Określają go lekarze obu stron tj. pracownika oraz lekarz powołany ze strony ubezpieczalni. W zależności od rodzaju obrażeń związanych z wypadkiem lub chorobą zawodową stosuje się różne metody określania rodzaju odszkodowania i jego wysokości.

„Schedule Loss of Use”
W przypadku chorób kończyn, uszkodzenia wzroku, słuchu lub urazu twarzy Workers’ Compensation przewiduje odszkodowanie przyznawane pracownikowi zgodnie z procentowym uszczerbkiem na zdrowiu. Dotyczy to sytuacji, w których pracownik otrzymał wszelką wymaganą pomoc medyczną i obecny stan zdrowia nie ulega już zmianom. Obowiązująca w Workers’ Compensation tabela określa ilość przyznawanych tygodniowych pensji w przypadku stwierdzenia uszkodzenia powyższych części ciała. Jeżeli strony nie mogą same dojść do porozumienia, sędzia WCB na podstawie wcześniejszych opini i przesłuchań lekarzy obu stron określa ostateczny stopień utraty zdrowia, przelicza zgodnie z nim ilość przysługujących pracownikowi tygodniówek i nakazuje wypłatę jednorazowego odszkodowania. W przypadku zmiany stanu zdrowia pracownika, sędzia może również przyznać prawo do ponownego otrzymywania przez poszkodowanego pracownika świadczeń medycznych lub/i dalszej wypłaty zastępczych zarobków. Okres, w którym pracownik ma możliwość ponownego otworzenia sprawy wynosi 18 lat od daty wypadku.

„Classification” jako „Permanent Disability”
W przypadku przewlekłych chorób kręgosłupa, organów wewnętrznych, urazów głowy oraz chorób psychicznych należy przyjąć inną klasyfikację. Należy ocenić zdolność pracownika do wykonywania pracy. W takiej sytuacji w składanych do Workers’ Compensation raportach medycznych lekarze określają zdolność pracownika do pracy zaznaczając czy powstała niezdolność jest stała czy czasowa. Metodę tę stosuje się także w niektórych przypadkach uszkodzenia sprawności kończyn, dla których z powodu niestabilnej kondycji zdrowotnej nie można określić procentowej utraty zdrowia. Taka forma klasyfikacji oznacza przyznanie odszkodowania w postaci renty. W zależności od stanu zdrowia może ona być przyznana dożywotnio lub na okres, który pracownik mógłby jeszcze przepracować. Bardzo często jednak poszkodowani pracownicy w zamian za systematyczne otrzymywanie renty, godzą się na jej jednorazową wypłatę (tzw. Sekcja 32). Strony uzgadniają wtedy kwotę jednorazowej wypłaty, którą zatwierdza sędzia Workers’ Compensation Board. Kwota ta zwykle obejmuje skumulowane wypłaty przyznanej renty za okres 5-6 lat. Jednorazowa wypłata nie pozwala jednak na ponowne otrzymywanie w przyszłości bezpłatnej opieki medycznej i zastęczych zarobków.

Honorarium dla adwokata lub pełnomocnika osoby poszkodowanej w wypadku przy pracy wyznacza sędzia Workers’ Compensation Board podczas przesłuchania. Z reguły jest to około 10% sumy odszkodowania, która została zasądzona na rzecz poszkodowanego. Sprawy związane z Workers’ Compensation okazują się często bardzo skomplikowane, szczególnie dla nas, polskich imigrantów.

Trzeba jednak jasno powiedzieć ze Workers’ Compensation nie jest sposobem na wzbogacenie się. Ustalone maksymalne 0 nie ulęgło zmianie od lipca 1992 roku. Nie obowiązują tutaj również podwyżki rent ustalonych przez sąd. Raz ustalona wysokość renty nie zmienia się przez cały okres jej wypłaty. Nie można więc ich porównywać do rent Social Security, które co jakiś czas są podwyższane.

W każdej sprawie ważny jest wybór doświadczonego adwokata, który będzie reprezentował pracownika przed Workers’ Compensation Board oraz sprawnie poprowadzi sprawę cywilną (lub będzie współpracował z adwokatem, który reprezentuje pracownika w sprawie cywilnej). Doświadczony adwokat wtłumaczy swojemu klientowi wzajemne zależności pomiędzy sprawami i wyjaśni postępowania ubezpieczalni zaangażowanych w sprawę.

Jako adwokat uprawniony w stanach Nowy Jork i New Jersey, posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw związanych z wypadkami w pracy, współpracuję z wieloma adwokatami prowadzącymi sprawy moich klientów oraz pozostaję w stałym kontakcie z lekarzami leczącymi moich klientów. Reprezentuję również nieubezpieczonych pracodawców zaangażowanych w sprawy Workers’ Compensation swoich pracowników.

Dbam o jak najlepszy interes każdego mojego klienta!

Adwokat Andrzej Kamiński
Tematem kolejnych rozważań na temat Workers’ Compensation będzie „Odszkodowanie Workers’ Compensation a powrót do pracy” oraz powiązania pomiędzy sprawą przed Workers’ Compensation Board a sprawą cywilną. Zapraszam do lektury.

 
  
 

Pozostałe artykuły
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU