Niedziela, 19 sierpnia 2018    Emilii, Julinana, Konstancji  
Polish American PagesDrobnica.comImprezy PolonijneKupony OszczędnościPoszukiwany, poszukiwanaPWP Internet da Polonii
 
 
AMERYKAŃSKI PORTAL POLAKÓW wydawany przez polonijną książkę POLISH AMERICAN PAGES
 
IMIGRACJA - Immigration News

Informator polonijny: Renta po powrocie do Polski z USA - część III Informator polonijny Polish Pages


04-09-2018
ostatnia aktualizacja 04-13-2018, 08:16

Polacy pracujący w Stanach Zjednoczonych mogą po powrocie do Polski otrzymywać na tej podstawie emeryturę oraz rentę.Informator polonijny: Renta po powrocie do Polski z USA - część III

Renta 

Zakresem polsko-amerykańskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym zostały objęte także świadczenia rentowe: 

  • renta z tytułu niezdolności do pracy;
  • renta rodzinna;
  • renta z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej;
  • jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej;
  • dodatek pielęgnacyjny, dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej;
  • zasiłek pogrzebowy. 

Za niezdolną do pracy uważa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu. Podstawę do wydania decyzji w sprawie renty z tytułu niezdolności do pracy stanowi orzeczenie komisji lekarskiej ZUS. 

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która podlega podziałowi na równe części między uprawnionych. 

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) 

Portal internetowy www.pue.zus.pl umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi za pośrednictwem Internetu, jak również za pośrednictwem telefonu pod numerem + 48 22 5601600 oraz SKYPE: zus_centrum_obsługi_tel. 

Aby skorzystać z PUE należy zarejestrować się na portalu pue.zus.pl, a następnie w ciągu 7 dni od rejestracji udać się do dowolnej placówki ZUS w celu potwierdzenia tożsamości. Potwierdzenie tożsamości możliwe jest również za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego. 

Polecamy korzystanie z następujących stron internetowych zawierających informacje dotyczące zasad przyznawania rent i emerytur w Polsce:

www.zus.pl

www.pue.zus.pl

Consulate General
of the Republic of Poland in New York
233 Madison Avenue
New York, NY 10016
Tel: 646-237-2100, Fax: 646-237-2105
www.nowyjork.msz.gov.pl


Poza normalnymi godzinami pracy urzędu, w sytuacjach nadzwyczajnych, szczególnie tych zagrażających zdrowiu lub życiu obywateli polskich, prosimy o kontakt pod numer telefonu alarmowego: 646-237-2108 lub 917-520-0032.

Ze względu na bardzo dużą liczbę przychodzących rozmów telefonicznych, skutkujących długim czasem oczekiwania na połączenie, w kontaktach z urzędem sugerujemy wykorzystywanie poniższych adresów email:

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: od 8:30 do 14:30
środa: od 11:30 do 17:30

Telefony wewnętrzne do działów Konsulatu:
Sekretariat konsula generalnego - tel: 646-237-2102
Wydział ruchu osobowego - fax: 646-237-2124 / 2126
Paszporty - tel: 646-237-2123 / 2128 / 2146
Wizy - tel: 646-237-2122 / 2125
Wydział prawny i opieki konsularnej - fax: 646-237-2134 / 2116
Poświadczenie tłumaczeń - tel: 646-237-2133
Sprawy stanu cywilnego - tel: 646-237-2133
Sprawy obywatelskie - tel: 646-237-2186 / 2139
Pomoc konsularna - tel: 646-237-2132 / 2131
Zezwolenia na przewóz prochów/szczątków - tel: 646-237-2132
Zezwolenia na przewóz broni - tel: 646-237-2132 / 2139
Referat ds. dyplomacji publicznej i współpracy z polonią - tel: 646-237-2114
Referat administracyjno-finansowy - tel: 646-237-2140 / 2142


Zdjęcia na wesele, komunie, chrzest! Do polskich i amerykańskich paszportów
Tylko u polskich fotografów >

 

 
  
 

Pozostałe artykuły z serii: IMMIGRATION REFORM NEWS
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU