Wtorek, 23 października 2018    Edwarda, Marleny, Seweryna  
Polish American PagesDrobnica.comImprezy PolonijneKupony OszczędnościPoszukiwany, poszukiwanaPWP Internet da Polonii
 
 
AMERYKAŃSKI PORTAL POLAKÓW wydawany przez polonijną książkę POLISH AMERICAN PAGES
 
ŚWIAT - World News

W obronie jasełek i kolęd


12-22-2017
ostatnia aktualizacja 12-22-2017, 06:07

Polityczne słuszniactwo (political correctness) coraz częściej zagraża odwiecznym tradycjom i zwyczajom, głównie religijnym, a w szczególności chrześcijańskim. Nie tak dawno Sąd Najwyższy we Francji zdecydował, że szopki w tamtejszych szkołach muszą być pozbawione symboli religijnychW obronie jasełek i kolęd

- W wielu miejscach nie obchodzi się już świąt Bożego Narodzenia, elementy o charakterze religijnym lub w jakikolwiek sposób nawiązujące do chrześcijaństwa są eliminowane z przestrzeni publicznej w mniejszym lub większym stopniu. Jeżeli nie będziemy reagować w odpowiednim momencie, nie będziemy walczyć o przysługujące nam prawa, za kilka lub kilkanaście lat może okazać się, że również w Polsce zaczną się pojawiać tego typu obostrzenia, całkowicie dyskryminujące katolików - powiedział portalowi internetowemu „Naszego Dziennika” analityk Instytutu Ordo Iuris doktor Marcin Olszówka.

Właśnie ta instytucja postanowiła zdecydowanie stanąć w obronie jasełek i śpiewania kolęd w polskich szkołach, przeciw czemu protestuje część rodziców uczniów. W jednej ze szkół w Małopolsce podczas zebrania dwoje niewierzących rodziców wyraziło żądanie, aby w szkole nie odbywały się jasełka, czy jakiekolwiek przedstawienia o charakterze religijnym.

- Rodzice podnosili argument, że organizowanie jasełek jest sprzeczne ze świeckością szkoły, że jest to indoktrynacja dzieci wbrew ich woli. Wychowawca klasy poinformował dyrektora o tej sytuacji. Dyrektor zwrócił się do mnie z pytaniem, czy organizowanie jasełek w szkol,e czy innych tego typu przedstawień religijnych koliduje z jakimiś przepisami prawa - opowiedział portalowi współpracujący z Instytutem Konrad Dyda.

„Ordo Iuris przygotował ekspertyzę, w której wykazano, że nikt nie może pozbawiać dzieci prawa do wystawiania jasełek czy śpiewania kolęd. To wynika z prawa rodziców do wychowania w duchu tożsamości narodowej i chrześcijańskiej” - czytamy na stronie http://www.naszdziennik.pl.

- Preambuła Konstytucji RP mówi o kulturze zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu. Artykuł 5. Konstytucji nakazuje organom państwa strzec dziedzictwa kulturowego, w tym także tego inspirowanego chrześcijaństwem, a jednym z jego elementów są jasełka, kolędy i uroczyste obchodzenie świąt Bożego Narodzenia. Przepisy prawa oświatowego również nakazują respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości oraz krzewienia wśród młodzieży poszanowania dla kultury narodowej. Poszanowanie i respektowanie tych elementów dokonuje się także przez ich kultywowanie. Nie jest zatem dopuszczalne, aby zabraniać dzieciom, których rodzice sobie tego życzą, organizowania jasełek czy śpiewu kolęd. Nie mogą tego zabronić ani władze placówki, ani tym bardziej inni rodzice. Jeżeli ktoś nie życzy sobie, aby jego dziecko brało udział w jasełkach, to ma do tego prawo, ale nie może swojej woli narzucić większości - wyjaśnił w rozmowie z portalem dr Olszówka.

Instytut jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia wyda poradnik dla rodziców i placówek oświaty. Będzie on dostępny na stronie www.ordoiuris.pl. Znajdzie się w nim analiza prawna dr. Marcina Olszówki dotycząca podstaw prawnych organizacji jasełek w szkołach i w przedszkolach, w której zdecydowanie rozprawia się on z fałszywymi argumentami o rzekomej świeckości szkoły. Przypomina, że takiego przepisu nie ma w polskim prawie od 1991 roku, był natomiast w epoce PRL, za którą najwyraźniej tęskni część rodaków.

„Ordo Iuris udziela też bezpłatnej pomocy prawnej rodzinom, które spotykają się z próbą zakazu wystawiania szkolnych lub przedszkolnych jasełek i śpiewania kolęd. Zgłoszenia można kierować na adres: biuro@ordoiuris.pl. Ponadto na stronie: www.maszwplyw.pl można podpisać petycję do minister edukacji narodowej wzywającą do podjęcia działań zapewniających poszanowanie polskich tradycji w polskich szkołach i przedszkolach” - napisał portal „Naszego Dziennika”.
 

Michał Klonowski
Polish Pages Daily News
Amerykański Portal Polaków

 

 
  
 

WORLD NEWS - Wiadomości ze świata
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU