Wtorek, 19 czerwca 2018    Gerwazego, Protazego, Sylwii  
Polish American PagesDrobnica.comImprezy PolonijneKupony OszczędnościPoszukiwany, poszukiwanaPWP Internet da Polonii
 
 
AMERYKAŃSKI PORTAL POLAKÓW wydawany przez polonijną książkę POLISH AMERICAN PAGES
 
ŚWIAT - World News

UE zaostrza przepisy skierowane przeciw zamachom terrorystycznym


03-07-2017
ostatnia aktualizacja 03-07-2017, 11:27

Nowe przepisy przyjęte przez Radę 7 marca 2017 r. pomogą zapobiegać zamachom terrorystycznym, gdyż kryminalizują takie czyny jak podejmowanie szkoleń czy podróży w celach terrorystycznych oraz organizowanie lub ułatwianie takich podróży. Wzmacniają także prawa ofiar terroryzmu.UE zaostrza przepisy skierowane przeciw zamachom terrorystycznym

Aby odpowiedzieć na ewoluujące zagrożenie terrorystyczne, UE uaktualnia i rozszerza dostępne jej narzędzia

Nowe przepisy, mające formę dyrektywy, wzmacniają i poszerzają zakres obowiązującego prawodawstwa (szczególnie decyzji ramowej 2002/475/WSiSW). Kryminalizują:

  • wjazd do UE, poruszanie się po jej terytorium i jego opuszczanie w celach terrorystycznych, np. by włączyć się w działalność grupy terrorystycznej lub dokonać zamachu terrorystycznego
  • organizowanie i ułatwianie takich podróży, w tym poprzez wsparcie logistyczne i materialne, np. zakup biletów czy planowanie trasy
  • udział w szkoleniach w celach terrorystycznych, np. na temat produkcji lub wykorzystania materiałów wybuchowych, broni palnej czy szkodliwych lub niebezpiecznych substancji. To odzwierciedlenie obowiązującego już przepisu o świadomym prowadzeniu takich szkoleń
  • udostępnianie lub gromadzenie funduszy z intencją, by były – lub ze świadomością, że będą – wykorzystane do popełnienia przestępstw terrorystycznych oraz przestępstw związanych z grupami terrorystycznymi lub działalnością terrorystyczną.

Dyrektywa uzupełni też obowiązujące prawodawstwo o prawach ofiar terroryzmu. Zawiera listę usług mających zaspokajać ich szczególne potrzeby. To na przykład prawo bezpośredniego dostępu do fachowego wsparcia (w tym opieki medycznej i psychologiczno-społecznej) lub do doradztwa prawnego lub praktycznego, a także do pomocy w zakresie roszczeń odszkodowawczych. Usprawnione zostaną również mechanizmy kryzysowe uruchamiane tuż po zamachu.

Co dalej?

Przyjęcie dyrektywy przez Radę kończy procedurę ustawodawczą.

Po tym jak nowe przepisy trafią do Dziennika Urzędowego UE, państwa członkowskie będą miały 18 miesięcy na ich przeniesienie do prawa krajowego.

Dyrektywą nie są związane Wielka Brytania i Irlandia, ale mogą zdecydować inaczej. Dania nie uczestniczy w jej wdrażaniu.

http://www.consilium.europa.eu/pl/home/

 
  
 

WORLD NEWS - Wiadomości ze świata
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU