Wtorek, 18 grudnia 2018    Bogusława, Gracjana, Laury  
Polish American PagesDrobnica.comImprezy PolonijneKupony OszczędnościPoszukiwany, poszukiwanaPWP Internet da Polonii
 
 
AMERYKAŃSKI PORTAL POLAKÓW wydawany przez polonijną książkę POLISH AMERICAN PAGES
 
POLSKA - News from Poland

Apel o lustrację środowiska akademickiego


10-24-2017
ostatnia aktualizacja 10-24-2017, 13:39

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych zwróciło się do wicepremiera oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego doktora Jarosława Gowina o „podjęcie śmiałych decyzji wprowadzenia ustawowego zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk profesorskich na wyższych uczelniach i w szkołach wszystkich szczebli przez byłych członków PZPR, w tym funkcjonariuszy służb specjalnych PRL i jej agentury”.Apel o lustrację środowiska akademickiego

W podpisanym przez Janusza Olewińskiego (przewodniczącego) i Ryszarda Piekarta (sekretarza) Stowarzyszenia skupiającego liczne grono osób, które poświęciły życie i zdrowie swoje oraz swoich rodzin czynnie uczestnicząc w walce o wolną i niepodległą Polskę czytamy m.in.:

„Czujemy się szczególnie upoważnieni do zabrania głosu w sprawie przemian ustrojowych, które od prawie 28 lat były i są hamowane oraz sabotowane przez wpływowe środowiska postkomunistyczne i lewackie powiązane z komunistycznymi służbami specjalnymi i ich agenturą. (…) Domagamy się ustawy, która jednym aktem prawnym anuluje wszystkie dyplomy nadane przez Akademię Spraw Wewnętrznych, Wyższą Szkołę Nauk Społecznych przy KC PZPR - późniejszą Akademię Nauk Społecznych, Wojskową Akademię Polityczną im. F. Dzierżyńskiego oraz dyplomy nadane obywatelom polskim przez odpowiedniki tych <uczelni> w Związku Sowieckim i krajach satelickich. Oczekujemy na pilną lustrację środowiska naukowego i akademickiego poprzez pozbawienie tytułów naukowych tych, których prace doktorskie i habilitacyjne z lat 1944-1990 nie spełniały wymogów wysokiego poziomu naukowego, lecz zawierały jedynie komunistyczną propagandę i fałsze historyczne”.
W związku z przygotowywaną przez MNiSW reformą szkolnictwa wyższego Stowarzyszenie prosi o przeprowadzenie audytu i lustracji uczelni, także prywatnych.

„Feudalny anarchiczny układ komunistycznych konstrukcji zdobywania tytułów naukowych, w tym schematu komunistycznych habilitacji, wpływa na patologiczną gloryfikację decydentów PRL-owskiej i PZPR-owskiej śmietanki wraz z szerzącym się nadal nepotyzmem. Obecna ustawa o habilitacjach, które powinny być całkowicie zniesione, również nie zadowala najzdrowszych intelektualnie elit naukowych, ponieważ nadal chroni decydentów i ich dzieci zasiadające w najwyższych gremiach naukowych. Polskie patriotyczne środowiska akademickie są oburzone i wręcz zbulwersowane tym, że walcząc wraz z robotnikami o wolną Polskę, jako trzon narodu są nadal zakute w kajdany cichej aprobaty sowieckiego systemu szkolnictwa. Oburzający jest fakt przyjmowania via Ukraina kadry profesorskiej do minimum kadrowego z dyplomami uczelni radzieckich, które to osoby infiltrują środowiska naukowe, a polscy naukowcy nie mogą przebić się przez <układ> i są zwalniani z pracy z powodu braku habilitacji” - napisano w dalszej części listu.

Jego autorzy podkreślają, że brak postulowanych przez nich działań utrwali marginalizację intelektualną środowiska akademickiego, a dalsze pogłębianie kryzysu szkolnictwa wyższego będzie katastrofą dla przyszłości narodu. Dlatego trzeba je uwzględnić przy pracach nad nową ustawą.

„Jest to warunek sine qua non przetrwania narodu i państwa polskiego. W przeciwnym razie zmanipulowani studenci, a jest to ogromna rzesza podatnych na socjotechniki ludzi, wylegnie na ulice w czarnych i tym podobnych czarcich marszach, doprowadzając do anarchii, co znamy z historii” - kończą swój list przewodniczący i sekretarz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych.
 

Michał Klonowski
Polish Pages Daily News
Amerykański Portal Polaków

 

 
  
 

Pozostałe wiadomości z Polski - News from Poland
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU