Poniedziałek, 16 lipca 2018    Eustachego, Mariki, Mirelli  
Polish American PagesDrobnica.comImprezy PolonijneKupony OszczędnościPoszukiwany, poszukiwanaPWP Internet da Polonii
 
 
AMERYKAŃSKI PORTAL POLAKÓW wydawany przez polonijną książkę POLISH AMERICAN PAGES
 
POLSKA - News from Poland

W nowym roku szkolnym za dużo prac domowych


10-08-2017
ostatnia aktualizacja 10-08-2017, 06:45

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak napisał do Ministerstwa Edukacji Narodowej, że ilość zadawanych prac domowych powoduje, iż dzieci i młodzież mają ograniczoną możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu rodzinnym - poinformowała Polska Agencja Prasowa.W nowym roku szkolnym za dużo prac domowych

Do biura RPD zgłaszają się dzieci i ich rodzice ze skargami na nadmiar zadawanych prac do wykonania w domu i na przemęczenie uczniów, którzy nie mają możliwości odpoczynku oraz szans na realizowanie swoich pasji. Michalak powoływał się na badania, według których zadawanie prac domowych może być źródłem konfliktów w rodzinie.

„Wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć w odpowiedzi na pismo RPD, zwrócił uwagę, że o tym, jakie prace domowe zadawać uczniom, decyduje nauczyciel, organizując proces dydaktyczno-wychowawczy. Dodatkowo, jak zaznaczył, podejmując decyzję dotyczącą zadawanych prac domowych, nauczyciel powinien brać również pod uwagę obciążenie uczniów wynikające np. z realizacji innych przedmiotów. Kopeć zwrócił także uwagę, że celem prac domowych jest wspomaganie pracy dydaktycznej nauczyciela” - czytamy w depeszy PAP.

Nawiązując do tej odpowiedzi, Rzecznik w kolejnym piśmie skierowanym do MEN zwrócił uwagę, że nie ustosunkowało się ono do zagadnienia „nadmiernej ingerencji szkoły w sferę życia prywatnego uczniów i ich rodzin”.

„Michalak zaznaczył, że zgadza się ze stanowiskiem MEN, że niezbędne jest zapewnienie małym dzieciom możliwości zabawy i odpoczynku po zajęciach w szkole oraz z tym, że w przypadku wyższych etapów edukacyjnych wskazane jest rozwijanie samodzielnej pracy ucznia. Jednak - jak podkreślił - dostrzega potrzebę wprowadzenia zmian w praktyce szkolnej, tj. położenia większego nacisku na zadania w formie projektów, których celem - zdaniem Michalaka - będzie utrwalanie i wykorzystywanie zdobytej wiedzy w sposób praktyczny” - napisała PAP.

W opinii RPD „niezbędne wydaje się podjęcie działań zmierzających do określenia m.in. minimalnych standardów w zakresie zadawania uczniom prac domowych” oraz dopuszczalnego obciążania uczniów takim obowiązkiem i objęcia nadzorem pedagogicznym realizacji tego zadania przez szkoły deklarując „gotowość współpracy przy realizacji wskazanego przedsięwzięcia”.

„Tym samym zwrócił się do minister Anny Zalewskiej o powołanie zespołu, którego celem będzie opracowanie wymienionych standardów. Resort powinien odpowiedzieć na pismo RPD w ciągu 30 dni - czytamy w depeszy Polskiej Agencji Prasowej.
 

 

 


 

Michał Klonowski
Polish Pages Daily News
Amerykański Portal Polaków

 

 
  
 

Pozostałe wiadomości z Polski - News from Poland
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU