Piątek, 27 kwietnia 2018    Sergiusza, Teofila, Zyty  
Polish American PagesDrobnica.comImprezy PolonijneKupony OszczędnościPoszukiwany, poszukiwanaPWP Internet da Polonii
 
 
AMERYKAŃSKI PORTAL POLAKÓW wydawany przez polonijną książkę POLISH AMERICAN PAGES
 
POLONIA - Polonia News

Nowe Stypendium PSFCU - GE pod patronatem Prezydenta RP


02-17-2017
ostatnia aktualizacja 02-19-2017, 07:58

PSFCU, we współpracy z General Electric oraz Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polski ma przyjemność zainicjować stypendium na krótki wyjazd studyjny do Polski.Nowe Stypendium PSFCU - GE pod patronatem Prezydenta RP

Wyjazd ten będzie formą wymiany politycznej, ekonomicznej i kulturalnej, w połączaniu ze zwiedzaniem. Obejmuje ono wizyty w przodujących polskich i międzynarodowych firm zlokalizowanych w Polsce, jak również spotkania z przedstawicielami rządu oraz środowisk biznesowych. 

Nasza Unia przyzna 10 laureatom stypendia w wysokości do $2,000 w celu pokrycia kosztów przelotu do Polski i ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Studenci zobowiązani zostana do przedłożenia dowodu zakupu przelotu oraz ubezpieczenia przed rozpoczęciem podróży. Laureci przybędą do Polski dnia 24 maja 2017 r. i odlecą dnia 4 czerwca 2017 r. Wszelkie koszty zamieszkania oraz pobytu w Polsce zostana pokryte w ramach stypendium, we współpracy z General Electric oraz pod auspicjami Prezydenta RP.

Program ten jestadresowany do wszystkich Członków PSFCU (głównych właścicieli konta; współwłaściciele i dzieci właścicieli kont nie kwalifikują się do udziału), którzy otworzyli konto przed dniem 1 stycznia 2016 r. Członkowie PSFCU, którzy otworzyli konto po 31 grudnia 2015 r. nie kwalifikują się do udziału w programie. Laureaci muszą być obywatelami USA lub posiadać prawo stałego pobytu w USA. Stypendium PSFCU/GE pod auspicjami Prezydenta RP jest dostępny dla studentów studiów dziennych pierwszego stopnia, którzy uzyskali średnią ocen (GPA) przynajmniej 3.50. (Uczniowie czwartych klas szkół średnich oraz studenci studiów podyplomowych nie moga brać udziału w programie). Stypendia zostaną przyznane w oparciu o zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska polonijnego, wyniki w nauce oraz aktywność pozaszkolną. Wszystkie decyzje podjęte przez Komisje Stypendialną będą ostateczne.

UWAGA! Termin składania podań przez studentów uczelni wyższych upływa z dniem 1 marca 2017 r.!

Podania muszą zostać przesłane na adres:

PSFCU Scholarship Committee
9 Law Drive 
Fairfield, NJ 07004 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy wysłać e-mail na adres scholarships@psfcu.net lub skontakotwać się z panią Kingą Gutowski, Specjalistą ds. Szkolenia pod numerem 973-808-3240, wewn. 6247.

 

 
  
 

Pozostałe wiadomości POLONIA - Polonia News
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU